Πωλεί τα… ασημικά του ο Δήμος Καλαμάτας


Στη σημερινή συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Καλαμάτας περιλαμβάνεται η εισήγηση για εκποίηση της περιουσίας του κληροδοτήματος «Αικατερίνης Χανδρινού», που βρίσκεται στη Νέα Κηφισιά, αντί 633.000 ευρώ, σύμφωνα με την εκτίμηση ορκωτών λογιστών, χρήματα που θα χρησιμοποιηθούν για ανέγερση βρεφονηπιακού σταθμού στην κοινότητα των Λεΐκων.
Να σημειώσουμε, όμως, ότι στην εισήγηση δεν υπάρχει καμία αναφορά στα οφειλόμενα μισθώματα από τον τελευταίο ενοικιαστή.
Πάντως, σε παλιότερη παρέμβασή του το «Δίκτυο Ενεργών Πολιτών» είχε αναφέρει ότι «η ακολουθούμενη μέχρι σήμερα σχεδίαση και πρακτική της Δημοτικής Αρχής για την είσπραξη των οφειλόμενων μισθωμάτων από τη χρήση του ακινήτου του Κληροδοτήματος μπορεί να χαρακτηριστεί, με μια λέξη, ως αλυσιτελής. Αποτέλεσμα της οποίας είναι υποτροφίες που θα πήγαιναν σε φοιτητές φτωχών οικογενειών συμπολιτών μας, αξίας πάνω από 80.000 ευρώ, να μην έχουν εισπραχτεί και, κατά συνέπεια, να μην έχουν αποδοθεί στους δικαιούχους κατά τη διάρκεια της τελευταίας 5ετίας.
Τα ερωτήματα που προκύπτουν για όλη τη διαχείριση των κληροδοτημάτων είναι σοβαρά και έχουν να κάνουν με το κατά πόσο έχει οργανωθεί σωστά η αρμόδια υπηρεσία, αν της δίνεται συστηματικά βοήθεια και υπάρχει σαφές επιχειρησιακό σχέδιο.
Πρέπει το σύνολο της δημοτικής περιουσίας και των κληροδοτημάτων, ως θέμα, να απασχολήσει το Δημοτικό Συμβούλιο, καθώς και τι θα γίνει για την αξιοποίησή τους μελλοντικά. Να παρθούν αποφάσεις τόσο σε ειδικά χρονίζοντα προβλήματα όσο και στη χάραξη γενικότερων πολιτικών που πρέπει να ακολουθήσει ο Δήμος, ώστε και σωστή διαχείριση να γίνεται και η επιθυμία αυτών που σκέφτονται να αφήσουν οποιοδήποτε περιουσιακό στοιχείο κληροδότημα, για την ενίσχυση των τοπικών κοινωνιών, να ισχυροποιείται μέρα με τη μέρα.
Σε αυτό το πλαίσιο η κριτική στην ακολουθούμενη αλυσιτελή πρακτική της Δημοτικής Αρχής σε αρκετές περιπτώσεις κληροδοτημάτων, πιστεύουμε ότι θα συμβάλει θετικά στην αύξηση της πεποίθησης, ότι η επιθυμία των διαθετών γίνεται σεβαστή και θα υλοποιηθεί τελικά».

Του Αντώνη Πετρόγιαννη