Περιμένουν την Αποκεντρωμένη Διοίκηση για την κατεδάφιση των παραπηγμάτων στην Αγία Τριάδα


Από το Δήμο Καλαμάτας απεστάλη στην Αστυνομική Διεύθυνση Μεσσηνίας ο φάκελος με τα στοιχεία για 64 αυθαίρετα παραπήγματα που αθίγγανοι έχουν ανεγείρει σε εκτάσεις οι οποίες δεν τους ανήκουν, στην περιοχή της Αγίας Τριάδας Καλαμάτας.
Εντός των ημερών, μάλιστα, πρόκειται να εκπνεύσει η προθεσμία για ενστάσεις κατά των πρωτοκόλλων αυθαιρέτων που ο Δήμος Καλαμάτας θυροκόλλησε στα παραπήγματα αυτά.
Στη συνέχεια, ο φάκελος θα αποσταλεί στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση, προκειμένου να εκδοθεί από το γενικό γραμματέα, Μανώλη Αγγελάκα, απόφαση κατεδάφισης των παρανόμων κατασκευών. Εάν η Αποκεντρωμένη Διοίκηση δεν έχει τη δυνατότητα να εξεύρει συνεργεία για την κατεδάφιση, θα τα διαθέσει ο Δήμος Καλαμάτας.