Ερώτηση Σαμπαζιώτη για τα «κόκκινα δάνεια»

Ερώτηση Σαμπαζιώτη για τα «κόκκινα δάνεια»

Η δυνατότητα επιμήκυνσης του χρόνου αποπληρωμής των στεγαστικών δανείων και εξαγοράς τους από τους οφειλέτες στο ίδιο ποσοστό (επί της αρχικής αξίας) με εκείνο της πώλησης των «κόκκινων» δανείων σε ξένα funds, είναι το θέμα της ερώτησης που υπέβαλε μαζί με άλλους βουλευτές ο Δ. Σαμπαζιώτης.
Αφού εκθέτει την κατάσταση που υπάρχει, ο κ. Σαμπαζιώτης ζητά να μάθει από τους υπουργούς: 
-Τι προτίθενται να πράξουν, ώστε να γίνει επιμήκυνση του χρόνου αποπληρωμής των στεγαστικών δανείων από τα τραπεζικά ιδρύματα
-Τι προτίθενται να πράξουν, ώστε να δοθεί η δυνατότητα εξαγοράς του δανείου από τον οφειλέτη με μείωση του ποσού μετά από διακανονισμό με το πιστωτικό ίδρυμα
-Τι προτίθενται να πράξουν σχετικά με την εξαγορά κατά προτεραιότητα από τον οφειλέτη του δανείου του, στο ίδιο ποσό, όπως αυτό το αγοράζουν τα ξένα funds από πιστωτικά ιδρύματα, τράπεζες, Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων κ.λπ.
-Αν έχουν πουληθεί δάνεια από το Τ.Π.κ Δ. ή από άλλη τράπεζα, πόσα σε αριθμό και σε τι ποσοστό επί της πραγματικής αξίας των δανείων και, τέλος, με ποιες νομοθετικές ρυθμίσεις προτίθενται να βοηθήσουν τους δανειολήπτες, ώστε να μπορέσουν να αποπληρώσουν τα δάνειά τους χωρίς να χάσουν τα σπίτια τους.