Σε εφαρμογή το νέο θεσμικό πλαίσιο αδειοδότησης των τεχνικών επαγγελμάτων

Σε εφαρμογή το νέο θεσμικό πλαίσιο αδειοδότησης των τεχνικών επαγγελμάτων

Σε πλήρη εφαρμογή έχει τεθεί, σύμφωνα με την Περιφέρεια Πελοποννήσου, το νέο θεσμικό πλαίσιο αδειοδότησης των τεχνικών επαγγελμάτων των Υδραυλικών, Ηλεκτρολόγων, Χειριστών Μηχανημάτων Έργων, Ψυκτικών, Τεχνικών Μηχανικών Εγκαταστάσεων, Συγκολλητών και Τεχνικών Εγκαταστάσεων Καύσης, κατά το μέρος που αφορά στις επαγγελματικές δραστηριότητες της υλοποίησης μίας εγκατάστασης, της επιτήρησης, επισκευής και συντήρησής της, του χειρισμού εξοπλισμού της εγκατάστασης και της παροχής τεχνικών υπηρεσιών, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 3 παρ. 1 περιπτ. α. του Ν.3982/2011 (ΦΕΚ 143Α’), όπως τροποποιήθηκε από το Ν. 4072/2012 (ΦΕΚ 86Α’).
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται από τα αντίστοιχα Τμήματα Επαγγέλματος των Διευθύνσεων Ανάπτυξης των Περιφερειακών Ενοτήτων, στα εξής τηλέφωνα:
Αργολίδα: 25723 60386, 27523 60287
Αρκαδία: 2713 610150, 2713 610152, 2713 610153, 2713 610154
Κορινθία: 27413 63219, 27413 63222, 27413 63224
Λακωνία: 27313 63157, 27313 63254
Μεσσηνία: 27213 61535, 27213 61540.
Σύντομα θα υπάρχουν διαθέσιμες ιστοσελίδες, απ’ όπου οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να αναζητούν σχετικές πληροφορίες.
Εφιστάται, δε, η προσοχή των κατόχων αδειών που έχουν εκδοθεί με το προηγούμενο θεσμικό πλαίσιο, στο γεγονός ότι το νέο πλαίσιο προβλέπει την αντικατάσταση – αντιστοίχιση των υφιστάμενων επαγγελματικών αδειών.