Στο ΣτΕ ο Δήμος Οιχαλίας για το σκουπιδοεργοστάσιο στην Καλλιρρόη


Αίτηση ακύρωσης στο Συμβούλιο της Επικρατείας, κατά της απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Πελοποννήσου και της Προκήρυξης Ανταγωνιστικού Διαλόγου | Τεύχος Β.ΙΙ – Πρόσκληση Υποβολής Δεσμευτικών Προσφορών του Έργου: «Ολοκληρωμένη Διαχείριση Απορριμμάτων Περιφέρειας Πελοποννήσου με ΣΔΙΤ», θα υποβάλει, όπως αναμένεται, ο Δήμος Οιχαλίας, σύμφωνα με την ομόφωνη απόφαση που έλαβε πρόσφατα η Οικονομική Επιτροπή.
Η αίτηση ακύρωσης αφορά στη χωροθέτηση της μονάδας διαχείρισης απορριμμάτων στην Καλλιρρόη, ενέργεια που βρίσκει αντίθετο το Δημοτικό Συμβούλιο, το οποίο, εκφράζοντας την βούληση των δημοτών, ομόφωνα αποφάσισε ότι είναι αντίθετο προς οποιαδήποτε τέτοια ενέργεια. Επίσης, ότι θα προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια για την αποτροπή της εν λόγω χωροθέτησης, «γιατί όλες αυτές οι μυστικοπαθείς ενέργειες της Περιφέρειας Πελοποννήσου σχετικά με το θέμα δείχνουν ότι κάθε άλλο παρά νόμιμες ενέργειες ακολουθούνται», όπως χαρακτηριστικά σημειώνεται.
Την αίτηση ακύρωσης θα συντάξει το δικηγορικό γραφείο των Μ. Χαϊνταρλή – Α. Σηφάκη, που διαθέτει και την ανάλογη εμπειρία, σύμφωνα με την προσφορά του, κατά της ανακήρυξης του προσωρινού αναδόχου και της προκήρυξης του διαγωνισμού αντί 4.500 ευρώ πλέον ΦΠΑ 23%, 1.035 ευρώ. Επίσης, τη σύνταξη νομικά και επιστημονικά τεκμηριωμένου υπομνήματος (με υλοποίηση της έρευνας και τη συλλογή στοιχείων για τη σύνταξή του) για την κατάθεση προς όλους τους εμπλεκόμενους φορείς.
 
Εκτιμήσεις  
Όπως επισημάνθηκε, σε πρώτη εκτίμηση έχουν βρεθεί πολλές αστοχίες στην εν λόγω διαδικασία και θα πρέπει ο Δήμος να προβεί σε όλες εκείνες τις ενέργειες που θα αποτρέψουν ένα τέτοιο ενδεχόμενο, διότι το απαιτεί η κοινωνία του Δήμου Οιχαλίας, αλλά και επειδή η μονάδα προτείνεται να κατασκευαστεί δίπλα στον οικισμό της Καλλιρρόης.
Υπογραμμίστηκε ότι το θέμα είναι μείζον σημασίας για το Δήμο, επειδή ενισχύθηκε η έλλειψη εμπιστοσύνης και η καχυποψία των πολιτών έναντι των φορέων, των υπηρεσιών και των «επιστημόνων», που διακινούν τις υποτιθέμενες λύσεις για τη διαχείριση των απορριμμάτων. Υπάρχει δε η κατηγορηματική άρνηση των κατοίκων και του Δημοτικού Συμβουλίου Οιχαλίας για την εγκατάσταση εργοστασίου διαχείρισης απορριμμάτων δίπλα στα σπίτια, που θα καταδικάσει εκ νέου το Δήμο σε μαρασμό.
Τονίστηκε ακόμη ότι ο Δήμος Οιχαλίας παράγει το 5% των απορριμμάτων της Μεσσηνίας και δεν είναι σωστό και λογικό να δέχεται τα σκουπίδια όλων των Δήμων της Μεσσηνίας, με το Δήμο Καλαμάτας να έχει το μεγαλύτερο όγκο απορριμμάτων του νομού (περίπου 65%).
Επισημάνθηκε και η περαιτέρω περιβαλλοντική υποβάθμιση, με τον υπαρκτό κίνδυνο μόλυνσης του υπόγειου υδροφόρου ορίζοντα της περιοχής, ενώ ιδιαίτερη όχληση θα δημιουργηθεί στο γειτνιάζοντα οικισμό της Καλλιρρόης (δεδομένου ότι ο Δήμος έχει ήδη επιβαρυνθεί περιβαλλοντολογικά από τη ΒΙΠΕ Μελιγαλά και τη λειτουργία οχλουσών μονάδων: κατ’ εξακολούθηση μόλυνση περιβάλλοντος, απουσία και ανεπάρκεια ελεγκτικών μηχανισμών).
Εκτιμήθηκε πως τοποθετούνται εμπόδια στην οικονομική ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής του Δήμου. Όπως αναφέρθηκε, η περιοχή έχει χώρους υψηλής γεωργικής παραγωγικότητας, υπάρχουν τόποι προορισμού και αρχαιολογικοί χώροι που στηρίζουν την τοπική οικονομία και «μία τέτοια δραστηριότητα οδηγεί αναπόφευκτα σε μείωση των επισκεπτών και σε δυσφήμιση του τουριστικού προϊόντος της».