Τι προβλέπει η ΜΠΕ για τη διαχείριση των απορριμμάτων στην Καλλιρρόη και γιατί απορρίφθηκε το Παλιοροβούνι


Σε ενημέρωση των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου για την παραλαβή από το Δήμο Οιχαλίας της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου «Ολοκληρωμένη Διαχείριση Απορριμμάτων Περιφέρειας Πελοποννήσου με ΣΔΙΤ» προχώρησε το απόγευμα της Τετάρτης ο δήμαρχος Φίλιππος Μπάμης.
Ο κ. Μπάμης ανέφερε στο Συμβούλιο κάποια από όσα προβλέπει η Μελέτη, που έχει σταλεί τόσο στον τεχνικό όσο και στο νομικό σύμβουλο, προκειμένου να τη μελετήσουν και να αποφανθούν.
 
Γιατί «όχι» στο «Παλιοροβούνι» 
Σύμφωνα με όσα αναφέρει η Μελέτη, εκτός από τη περιοχή της Καλλιρρόης, προτάθηκε, ως εναλλακτική, μια θέση μεταξύ Παραδεισίων και Βελιγοστής.
Επίσης, έγινε διερεύνηση για την ένταξη στις εναλλακτικές θέσεις της θέσης «Παλιοροβούνι» του Δήμου Οιχαλίας. Η ένταξη, όμως, της θέσης στους προς αξιολόγηση χώρους δεν κατέστη δυνατή λόγω του ότι το μεγαλύτερο τμήμα της έχει ενταχθεί εντός μίας ευρύτερης περιοχής που έχει χαρακτηριστεί αναδασωτέα.
Η παράμετρος αυτή θεωρήθηκε αποτρεπτική για την περαιτέρω αξιολόγησή της, «λόγω των κριτηρίων αποκλεισμού του εν ισχύ σήμερα ΠΕΣΔΑ, βάσει του οποίου εκπονείται η παρούσα ΜΠΕ, αφετέρου δε εκτιμήθηκε ότι οι διαδικασίες αποχαρακτηρισμού και άρσης της αναδάσωσης θα μπορούσαν να είναι πολύ χρονοβόρες και να συμπαρασύρουν σε καθυστερήσεις το σύνολο του έργου.
Πέραν των προαναφερόμενων, η ομάδα μελέτης διερεύνησε και την παρακείμενη περιοχή της θέσης Παλιοροβούνι, η οποία δε βρισκόταν εντός των αναδασωτέων εκτάσεων. Όμως, οι γεωλογικές συνθήκες της περιοχής αυτής και ειδικότερα ο εντοπισμός ρήγματος ενδεχομένως ενεργού χαρακτήρα, βάσει μίας προκαταρκτικής γεωλογικής διερεύνησης, εκτιμήθηκαν μη ικανοποιητικές για την κατασκευή των έργων και οδήγησαν σε αποκλεισμό της περιοχής», αναφέρεται χαρακτηριστικά.
 
Δεν υπάρχει, στην ουσία, εναλλακτική θέση
Αφού παρουσιάζονται τα κριτήρια επιλογής θέσεων χωροθέτησης, που είναι γεωλογικά ‐ υδρολογικά – υδρογεωλογικά, περιβαλλοντικά, χωροταξικά, λειτουργικά και γενικά, οικονομικά και κοινωνικά, αναφέρεται ότι οι δύο θέσεις (Καλλιρόη και Παραδείσια) «κρίνονται κατάλληλες για τη χωροθέτηση εγκαταστάσεων μεταφόρτωσης απορριμμάτων.
Με τη χρήση και βαθμολογικού πίνακα προκύπτει ότι οι θέσεις έχουν παραπλήσιες βαθμολογίες άνω του 5,5 και στα δύο σενάρια αξιολόγησης. Η θέση 2.1 (Καλλιρρόη) κατατάσσεται σταθερά πρώτη και στα δύο σενάρια αξιολόγησης. Η θέση 2.2 (ενδιάμεσα Παραδείσια- Βελιγοστή) κατατάσσεται σταθερά δεύτερη και στα δύο σενάρια αξιολόγησης με παραπλήσια βαθμολογία με τη θέση 2.1.
Η θέση 2.1 παρουσιάζει σταθερή υπεροχή στα περιβαλλοντικά και λειτουργικά κριτήρια και στα δύο σενάρια αξιολόγησης, ενώ η 2.2 παρουσιάζει σταθερή υπεροχή στα γεωλογικά και στα χωροταξικά και στα δύο σενάρια αξιολόγησης».
 
Καλλιρρόη, η καλύτερη θέση 
Τελικά, η Καλλιρρόη προτείνεται ως καταλληλότερη θέση. Εκεί, προβλέπεται η κατασκευή Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων (ΜΕΑ) για τα απόβλητα της Μεσσηνίας και των Δήμων Μεγαλόπολης και Γορτυνίας της Αρκαδίας και θα μπορεί να επεξεργάζεται 65.000 t/έτος. Θα περιλαμβάνει τη Μονάδα Μηχανικής Επεξεργασίας (ΜΜΕ), τη Μονάδα Βιολογικής Επεξεργασίας (ΜΒΕ) και τη Μονάδα Μηχανικής Επεξεργασίας Κόμποστ (Ραφιναρία).
Στον ίδιο χώρο θα λειτουργήσει και Χώρος Υγειονομικής Ταφής (ΧΥΤ), για τη διάθεση των υπολειμμάτων συνολικής ωφέλιμης χωρητικότητας 1.240.000m3 περίπου. Στο ΧΥΤΥ περιλαμβάνονται: χωματουργικές εργασίες, έργα στεγανοποίησης, διαχείρισης στραγγισμάτων, διαχείρισης βιοαερίου, διαχείρισης ομβρίων, περιβαλλοντικής παρακολούθησης και έργα υποδομής, καθώς και ένας Σταθμός Μεταβατικής Διαχείρισης, που θα κατασκευαστεί στην ίδια θέση, όπου θα εγκατασταθούν τα έργα για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της περιοχής, μέχρι την ολοκλήρωση της κατασκευής των ανωτέρω αναφερόμενων έργων.
 
Γεωτρήσεις και υδροφόρος ορίζοντας
Η ΜΠΕ, στις 2.117 σελίδες της, αναφέρει πως από την Καλαμάτα ο χώρος της Καλλιρρόης απέχει οδικώς 42 χλμ. περίπου και από τη Μεγαλόπολη 34 χλμ. περίπου.
Επίσης, η θέση δεν εμπίπτει ούτε και γειτνιάζει άμεσα με οποιαδήποτε περιοχή αρχαιολογικού ενδιαφέροντος. Ο πλησιέστερος αρχαιολογικός χώρος / μνημείο βρίσκεται δυτικά της θέσης, σε ευθεία απόσταση περίπου 2,5 χλμ., 7,5 χλμ. νοτιοανατολικά συναντάται η ΒΙΠΕ Μελιγαλά, στρατιωτικές εγκαταστάσεις δεν υπάρχουν σε απόσταση μικρότερη των 10 χλμ., το πλησιέστερο αεροδρόμιο είναι ο Κρατικός Αερολιμένας Καλαμάτας «Καπετάν Βασίλης Κωνσταντακόπουλος» σε ευθεία απόσταση, άνω των 20 χλμ., προς Ν- ΝΑ.
Η θέση εκτείνεται σε 107,0 στρ. περίπου, ενώ εντός της εξεταζόμενης θέσης, αλλά και κατά την προσέγγιση σε αυτή, υπάρχουν καλλιέργειες.
Επιπρόσθετα, αναφέρεται ότι οι σχηματισμοί των φλύσχεων που αποτελούν το γεωλογικό υπόβαθρο του βόρειου και κεντρικού τμήματος της περιοχής μελέτης, θεωρούνται πρακτικά αδιαπέρατα πετρώματα, χωρίς να φιλοξενούν υπόγειες υδροφορίες, ενώ γίνεται ειδική αναφορά πως στην εγγύς περιοχή του έργου, καθώς και εσωτερικά του γηπέδου, έχουν ανορυχθεί κατά το παρελθόν τρεις γεωτρήσεις μεγάλου βάθους, που ήταν αποτυχημένες, αφού δεν εντόπισαν υπόγειες υδροφορίες, «κάτι που καταδεικνύει ότι οι σχηματισμοί των φλύσχεων στερούνται υπόγειων υδροφοριών, και επακόλουθα δε βρίσκονται σε υδραυλική επικοινωνία με τις υδρευτικές και αρδευτικές γεωτρήσεις της Καλλιρρόης».

Του Χάρη Χαραλαμπόπουλου