Αποφάσισαν μέσα στις γιορτές να «θυμηθούν» τον αντικαπνιστικό νόμο, η εγκύκλιος και στο Δήμο Καλαμάτας

Αποφάσισαν μέσα στις γιορτές να «θυμηθούν» τον αντικαπνιστικό νόμο, η εγκύκλιος και στο Δήμο Καλαμάτας

Εν όψει της εορταστικής περιόδου και στο πλαίσιο άσκησης των αρμοδιοτήτων του για την προστασία της Δημόσιας Υγείας, αλλά και της γενικότερης εποπτείας για την παρακολούθηση εφαρμογής των Υγειονομικών Διατάξεων, το υπουργείο Υγείας κρίνει σκόπιμο και απαραίτητο να επισημάνει την αναγκαιότητα εντατικοποίησης των υγειονομικών ελέγχων σε όλες τις επιχειρήσεις τροφίμων και ποτών.
Σημειώνεται ότι στην εγκύκλιο τονίζονται τα ακόλουθα: «Σας επισημαίνουμε την αναγκαιότητα εφαρμογής της ισχύουσας αντικαπνιστικής νομοθεσίας από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα. Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δίδεται εάν υπάρχουν ειδικές πινακίδες αναρτημένες με το σήμα απαγόρευσης του καπνίσματος στους ανάλογους χώρους, εάν υπάρχουν τασάκια κ.λπ. στα τραπέζια πελατών, εάν υπάρχει το απαιτούμενο βιβλίο αναφοράς και καταγραφής ελέγχων σε εφαρμογή της αντικαπνιστικής νομοθεσίας.
Τέλος, θεωρείται δεδομένη η επιβολή κυρώσεων (διοικητικών και ποινικών) στις περιπτώσεις που διαπιστώνονται παραβάσεις, από τις οποίες είναι δυνατό να προκληθεί κίνδυνος για τη Δημόσια Υγεία».