Με 7 αρνήσεις και βολές για “dealer εργολάβων” η προσωρινή παραλαβή του βιολογικού καθαρισμού

Με 7 αρνήσεις και βολές για “dealer εργολάβων” η προσωρινή παραλαβή του βιολογικού καθαρισμού

Με επτά δημοτικούς συμβούλους, συμπολίτευσης και αντιπολίτευσης, να αρνούνται να δώσουν θετική ψήφο για την έγκριση του πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Δήμου Κυπαρισσίας», χωρίς τις παρατηρήσεις των μελών της αρμόδιας επιτροπής παραλαβής, έγινε το απόγευμα της Πέμπτης η παραλαβή, χωρίς τις παρατηρήσεις, όπως ακριβώς ήθελε η εταιρεία κατασκευής, αφού απερχόμενος δήμαρχος και απερχόμενη ηγεσία της μείζονος μειοψηφίας συμφώνησαν σε όλα!
Τρεις δημοτικοί σύμβουλοι της συμπολίτευσης (αντιδήμαρχος Παναγιώτης Τσίγγανος, Ζαχαρίας Κανελλόπουλος και Καλλίνικος Κυριακουλόπουλος), ένας ανεξάρτητος (Γιάννης Καλκαβούρας) και οι Θανάσης Πετρόπουλος και Σωτήρης Τσίγγανος ψήφισαν και στις τοποθετήσεις τους, με μια σειρά επιχειρημάτων, τεκμηρίωσαν τη θέση τους, αλλά και σοβαρά ερωτήματα, στα οποία δεν πήραν απαντήσεις, να γίνει η έγκριση του πρωτοκόλλου ακριβώς όπως αυτό έχει συνταχθεί, δηλαδή με τις παρατηρήσεις των μελών της επιτροπής.
Ο δε επικεφαλής της ελάσσονος μειοψηφίας, Σαράντος Κουκούμης, που κατηγόρησε το Δήμο – και τους Δήμους γενικότερα – ότι έχουν γίνει “dealer εργολάβων”, ψήφισε λευκό!
Ο απερχόμενος δήμαρχος Τριφυλίας, Κώστας Κόλλιας, και ο αντιδήμαρχος Γιώργος Σαμπαζιώτης επιχείρησαν να «μειώσουν» τη σημασία και την αξία των παρατηρήσεων, μιλώντας γενικά για το τεράστιο έργο του Βιολογικού και το γεγονός ότι η πρώην ΤΥΔΚ έχει κάνει δεκτή την ένσταση του εργολάβου για απαλοιφή των παρατηρήσεων και εισηγήθηκε στο Δ.Σ. Τριφυλίας να κάνει την παραλαβή χωρίς αυτές.
Μάλιστα, επιχείρησαν τεχνηέντως ακόμα και να μην αναφέρουν ακριβώς ποιες είναι οι παρατηρήσεις, όπως και δεν ανέφεραν ποία ακριβώς είναι η οικονομική ζημία – επιβάρυνση του έργου.
Σημειώνεται πως οι παρατηρήσεις των τριών εκ των τεσσάρων μελών της επιτροπής είναι εξόχως σοβαρές και με τεράστιες προεκτάσεις! Τις, δε, παρατηρήσεις κάνουν ο πρόεδρος της επιτροπής, ο οποίος είναι και ο διευθυντής της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Τριφυλίας, Γιώργος Γκόνης, ο μηχανικός του Δήμου Αριστείδης Φωτόπουλος και ο ανεξάρτητος δημοτικός σύμβουλος – που κληρώθηκε – Γιάννης Καλκαβούρας.
Ως προς την ποσοτική παραλαβή εργασιών, έχουν να κάνουν με τη σκοπιμότητα και την ποσοτική χρήση των μεταλλικών πετασμάτων αντιστήριξης παρειών χάνδακος.
Για, δε, τις παρατηρήσεις τους αυτές έλαβαν υπόψη το σχετικό πρωτόκολλο χαρακτηρισμού φυσικού εδάφους της αρμόδιας επιτροπής, στο οποίο χαρακτηρίζεται αυτό ως γαιώδες – ημιβραχώδες σε ποσοστό 50 ως 60% και βραχώδες σε ποσοστό 40 ως 50%. Δηλαδή, από το χαρακτηρισμό του εδάφους πρόκειται για συνεκτικό και όχι για χαλαρό γαιώδες έδαφος, στο οποίο θα ήταν επιβεβλημένη η επιλογή μίας ενδεδειγμένης τεχνικής αντιστήριξης.
Ακόμη, έλαβαν υπόψη: το σχετικό Π.Δ. και τη σχετική βιβλιογραφία, στα οποία αναλύονται διάφορες τεχνικές οικονομικότερες από την επιλεγείσα, οι οποίες είναι εξίσου  αποτελεσματικές, το μακροσκοπικό έλεγχο της περιοχής των έργων, από τον οποίο δεν προέκυψε διαπίστωση της αναγκαιότητας χρήσης μεταλλικών πετασμάτων, και το γεγονός ότι στο φάκελο του έργου δεν υπήρχε ούτε προσκομίστηκε σχετικό αποδεικτικό υλικό, αλλά ούτε η επιστημονική τεκμηρίωση της χρήσης των μεταλλικών πετασμάτων.
Σημειώνεται πως ο ανάδοχος ζήτησε και ενσωματώθηκαν στο πρωτόκολλο (!), χωρίς αυτό να δηλώνει αποδοχή από μέρους της επιτροπής, αιτήματα – οικονομικές απαιτήσεις για αποζημίωση για την περίοδο λειτουργίας του έργου από το πέρας της δοκιμαστικής λειτουργίας μέχρι την παραλαβή της Ε.Ε.Λ. για χρήση από τη ΔΕΥΑΚΥ και τακτοποίηση ανεξόφλητων λογαριασμών, που συνολικά εκτιμάται πως αγγίζουν ή και ξεπερνούν τα 400.000 ευρώ!
Για τις παρατηρήσεις, υπέβαλε ένσταση ζητώντας να επαλειφθούν τελείως από το πρωτόκολλο, πράγμα που κανένα από τα μέλη της επιτροπής που τις έκαναν δεν αποδέχεται. Ωστόσο, η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καλαμάτας – Τμήμα πρ. Τ.Υ.Δ.Κ. συμφωνεί με το περιεχόμενο της ένστασης του αναδόχου και εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο να τη δεχθεί και να εγκρίνει το Πρωτόκολλο Προσωρινής Παραλαβής χωρίς τις παρατηρήσεις.
Το γεγονός, όμως, των παρατηρήσεων, σε απόλυτους αριθμούς, σημαίνει πως ο Δήμος, σύμφωνα με τα μέλη της επιτροπής που τις έκαναν, επιβαρύνθηκε σημαντικά σε οικονομικό κόστος, και κανένας, ούτε ο απερχόμενος δήμαρχος ούτε και ο εισηγητής του θέματος κ. Σαμπαζιώτης, δεν μπήκε στη βάσανο του ύψους της ζημίας που προκλήθηκε και προκαλείται, για να ενημερώσει το Σώμα και τους πολίτες!
Επίσης, το μέλος της επιτροπής, Γιάννης Καλκαβούρας, ρώτησε εάν εκλήθη να είναι παρών στη συνεδρίαση ο πρόεδρος της επιτροπής και ο απερχόμενος πρόεδρος του Δ.Σ. του απάντησε «όχι»! Ο ίδιος είπε ότι από την πλευρά των επιβλεπόντων υπήρχε μεγάλη κωλυσιεργία ως προς το έργο της επιτροπής, ενώ ανέγνωσε το πρωτόκολλο χαρακτηρισμού εδάφους, των επιβλεπόντων και εκπρόσωπου της εταιρείας, όπου αυτό χαρακτηρίζεται συνεκτικό! Τόνισε δε, πως δεν αμφισβητούν το έργο, άλλωστε το παραλαμβάνουν ποιοτικά και ποσοτικά, αλλά είχαν υποχρέωση να κάνουν αυτές τις παρατηρήσεις!
Αλγεινή εντύπωση προκάλεσε η στάση και τοποθέτηση τόσο του απερχόμενου επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας Δημήτρη Σωτηρόπουλου, όσο και του συμβούλου της μείζονος μειοψηφίας και υποψηφίου δημάρχου, Σωτήρη Μπακούρου. Χωρίς καν να προβληματιστούν, επειδή η υπερκείμενη υπηρεσία λέει να εγκρίνουν χωρίς τις παρατηρήσεις, όπως ήθελε ο εργολάβος, με συνοπτικές διαδικασίες, συμφώνησαν! Γιατί δεν έλαβαν υπ’ όψιν τη θέση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, όπου ο διευθυντής και ένας μηχανικός υπογράφουν τις παρατηρήσεις; Μπορεί, όμως, το Δημοτικό Συμβούλιο να αφαιρέσει – απαλείψει τις παρατηρήσεις που είναι γραμμένες στο ίδιο το πρωτόκολλο και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτού; 

Του Ηλία Γιαννόπουλου