Άβολη η ζωή στην Καλαμάτα


Τελευταία σε συγκριτική μελέτη με επτά ελληνικές πόλεις
 
Το έργο της απερχόμενης Δημοτικής Αρχής στο Δήμο Καλαμάτας μπορεί να το κρίνει κάποιος είτε ως θετικό είτε ως αρνητικό. Άλλωστε, οκτώ χρόνια θητείας είναι αρκετά για να δώσει κάποιος το στίγμα και το όραμά του για το πώς βλέπει το Δήμο.
Από την πλευρά του, όπως είναι φυσικό, ο δήμαρχος και εκ νέου υποψήφιος, Π. Νίκας, επαίρεται για το έργο του. Μάλιστα, είναι τόσο ικανοποιημένος που σε κάθε δημόσια εμφάνισή του ζητά «νίκη από την πρώτη Κυριακή».
Για τις υπόλοιπες παρατάξεις το παραπάνω σύνθημα αποτελεί ευσεβή πόθο, αφού, τελικά, το ταμείο των πεπραγμένων είναι μείον. Την ίδια γνώμη φαίνεται να έχει και το Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας Περιφερειακής Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
Σύμφωνα με σχετική έρευνα, την πρώτη θέση στην «Ποιότητα Αστικής Ζωής» (ΠΑΖ) καταλαμβάνει ο Βόλος συγκρινόμενος με επτά πόλεις μεσαίου μεγέθους της χώρας, μεταξύ των οποίων και η Καλαμάτα.
Ο Βόλος έχει την πρωτιά στις κατηγορίες του «Πρασίνου», του «Ελεύθερου Χρόνου», της «Κυκλοφορίας», των «Τεχνικών και Κοινωνικών Υποδομών», ενώ βρίσκεται τελευταίος στην κατηγορία της «Εκπαίδευσης» και σε χαμηλές θέσεις στις κατηγορίες «Υγείας» και «Οικονομικού Περιβάλλοντος».
Επίσης, βρίσκεται στη δεύτερη θέση όσον αφορά στη «Στέγαση» και το «Κοινωνικό Περιβάλλον».
Στη δεύτερη θέση του γενικού πίνακα κατάταξης βρίσκεται η Λάρισα, κάτι που δείχνει ότι ίσως οι δύο πόλεις, λόγω της εγγύτητας, τελικά ωφελούνται.
Τα πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία εντάχθηκαν στη διδακτορική έρευνα (τμήμα της διδακτορικής διατριβής) που εκπόνησε η κα Εύα Ψαθά στο Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, υπό την επίβλεψη του καθηγητή Αλέξη Δέφνερ.
Πρόκειται για στοιχεία που για πρώτη φορά ίσως στοιχειοθετούν τη σύγκριση του Βόλου με άλλες πόλεις της επαρχίας για το πολύ σημαντικό θέμα της Ποιότητας Ζωής.
Όπως τόνισε η κα Ψαθά, «αντικείμενο της διδακτορικής διατριβής ήταν η σύνθεση ενός νέου συστήματος κριτηρίων για τη συγκριτική αξιολόγηση της Ποιότητας της Αστικής Ζωής (ΠΑΖ) και η εφαρμογή του στις ελληνικές πόλεις μεσαίου μεγέθους, με στόχο τη διαπίστωση και ερμηνεία τυχόν οριζόντιων (δι-αστικών) ή/και κάθετων (διατομεακών) ανισοτήτων στα επίπεδα ανάπτυξης των επιμέρους τομέων της Ποιότητας Ζωής (ΠΖ).
Επειδή ως έννοια η ΠΖ εμπεριέχει μεγάλο βαθμό υποκειμενικότητας, όπως κάθε έννοια που αναφέρεται σε προσωπικές εκτιμήσεις και στάσεις ζωής, δεν τυγχάνει ενός κοινά αποδεκτού ορισμού και, κατ’ επέκταση, ενός ενιαίου συστήματος αξιολόγησης.
Αναγνωρίζεται, ωστόσο, διεθνώς η ανάγκη καθιέρωσης ενός τέτοιου συστήματος, προκειμένου οι επιμέρους έρευνες για την Ποιότητα Ζωής στις πόλεις να αποκτήσουν συγκρισιμότητα στο χώρο και το χρόνο.
 
Την πρώτη θέση ο Βόλος
Στη γενική κατάταξη για την ποιότητα ζωής ο Βόλος καταλαμβάνει την πρώτη θέση και ακολουθούν η Λάρισα, τα Ιωάννινα, το Ηράκλειο, η Πάτρα, η Καβάλα και η Καλαμάτα.
Αναφορικά με τους τομείς ο Βόλος καταλαμβάνει την πρώτη θέση στην κατηγορία του «Πρασίνου», του «Ελεύθερου Χρόνου», του «Κυκλοφοριακού», των «Τεχνικών και Κοινωνικών Υποδομών».
Επίσης, καταλαμβάνει τη δεύτερη θέση στους τομείς της «Στέγασης» και της «Κοινωνίας», την τρίτη θέση στον τομέα του «Περιβάλλοντος», την τέταρτη θέση στον τομέα της «Οικονομίας», ενώ τις πιο χαμηλές στην «Εκπαίδευση», που λαμβάνει την τελευταία θέση και στην «Υγεία», που κατέχει την πέμπτη θέση.
Όπως τονίζεται στην έρευνα, ο Βόλος καταλαμβάνει την πρώτη θέση της κατάταξης των πόλεων. Αν και η πόλη σημειώνει καλές επιδόσεις σε όλους σχεδόν τους επιμέρους τομείς της ΠΑΖ, υπερτερεί σημαντικά στους τομείς του πράσινου και των συνθηκών κυκλοφορίας, αποκτώντας χάρη σε αυτούς σημαντικό προβάδισμα στην τελική βαθμολογία.
Ως προς τη συνολική τους επίδοση, οι ελληνικές πόλεις δε βρέθηκε να ακολουθούν το χωρικό πρότυπο της ανάπτυξης, όπως αυτό έχει περιγραφεί για τις ελληνικές Περιφέρειες σε παλαιότερες έρευνες, εφόσον η ΠΑΖ σε αυτές προέκυψε ότι δε συμβαδίζει με το επίπεδο ανάπτυξης των Περιφερειών τους. Συγκεκριμένα, ο Βόλος και η Λάρισα σημειώνουν τις καλύτερες επιδόσεις, αν και η Περιφέρεια Θεσσαλίας κατατάσσεται σε μία ενδιάμεση θέση ως προς το επίπεδο ανάπτυξης. Τα Ιωάννινα καταλαμβάνουν την τρίτη θέση και βρίσκονται πάνω από το μέσο όρο των ελληνικών πόλεων ως προς την ΠΑΖ, αν και η Περιφέρεια της Ηπείρου είναι μία από τις λιγότερο ανεπτυγμένες ελληνικές Περιφέρειες. Το Ηράκλειο, αντίθετα, βρίσκεται κάτω από το μέσο όρο των ελληνικών πόλεων ως προς την ΠΑΖ, ενώ η Περιφέρεια Κρήτης είναι μία από τις πλέον αναπτυγμένες ελληνικές περιφέρειες.
Ο Βόλος και η Λάρισα φαίνεται πως έχουν ευνοηθεί τόσο από τη χωρική εγγύτητα όσο και από το θρυλούμενο μεταξύ τους «ανταγωνισμό», εφόσον σημειώνουν τις καλύτερες επιδόσεις στους ίδιους περίπου δείκτες, παραδειγματιζόμενες μεταξύ τους και τερματίζοντας πρώτες στη συνολική επίδοση ως προς την ποιότητα ζωής.
 
Φυσικό περιβάλλον
Πάντως, στο φυσικό περιβάλλον ο Βόλος κατέχει το υψηλότερο ποσοστό, 12,48%, ανακύκλωσης οικιακών απορριμμάτων. Ακόμη διαθέτει 52,61 κάδους απορριμμάτων ανά χίλιους κατοίκους, με την Καλαμάτα να βρίσκεται στην πρώτη θέση με 59,70 κάδους. Επίσης, για την αντιληπτική και αντικειμενική θέση για την ποιότητα νερού στο δίκτυο ύδρευσης ο Βόλος εμφανίζει το χαμηλότερο ποσοστό 61,54%, ενώ η Καλαμάτα το υψηλότερο 87,86%.
 
Χώροι πρασίνου
Στον κλάδο του πρασίνου ο αριθμός τετραγωνικών μέτρων κοινόχρηστων χώρων ανά κάτοικο είναι 14,18, ενώ στη Λάρισα, που έχει και τον υψηλότερο δείκτη, είναι 20,70.
Στο Βόλο αναλογούν πέντε τετραγωνικά μέτρα πράσινου χώρου ανά κάτοικο, ενώ η Λάρισα έχει τη μεγαλύτερη αναλογία με 11,73.
Ο Βόλος διαθέτει το μεγαλύτερο αριθμό δέντρων ανά κάτοικο, δηλαδή 33,37 και η Καλαμάτα τα λιγότερα, 5,50. Επίσης, στο Βόλο τα τετραγωνικά μέτρα περιαστικού πρασίνου ανά κάτοικο είναι 16,69 και κατέχει την πρώτη θέση, ενώ η δημοτική δαπάνη συντήρησης πρασίνου ανά κάτοικο είναι 2,70 ευρώ, όταν η Καλαμάτα έχει την υψηλότερη 3,89 ευρώ.
 
Πολιτισμός και ελεύθερος χρόνος
Στο Βόλο η αναλογία αθλητικών ομίλων ανά 10.000 κατοίκους είναι 7,20, όταν η μεγαλύτερη εντοπίζεται στην Καβάλα, που είναι 8,08. Επίσης, ο Βόλος διαθέτει τη μεγαλύτερη αναλογία στις αθλητικές εγκαταστάσεις ανά 10.000 κατοίκους, καθώς διαμορφώνεται στα 6,78, όταν η χαμηλότερη εντοπίζεται στην Πάτρα με 2,85. Ο Βόλος διαθέτει το μεγαλύτερο αριθμό με τα προσφερόμενα αθλήματα που είναι 39 και στην Καλαμάτα 27.
 
Συνθήκες κυκλοφορίας
Στο Βόλο τα οδικά ατυχήματα ανά 10.000 κατοίκους ανέρχονται στα 3,89, στα ίδια επίπεδα με τη Λάρισα, ενώ την υψηλότερη θέση έχει η Καβάλα με 10,3. Επίσης, οι θέσεις ελεγχόμενης στάθμευσης στο κέντρο της πόλης ανά 1.000 οχήματα είναι 17,6, όταν την υψηλότερη έχει η Καλαμάτα με 44. Η Λάρισα διαθέτει 14,9. Ο Βόλος συγκρινόμενος με τις επτά πόλεις διαθέτει το μεγαλύτερο μήκος ποδηλατόδρομων ανά 1.000 κατοίκους που αγγίζει τα 145 μέτρα, ενώ η Πάτρα δε διαθέτει δίκτυο.
Επίσης, ο αριθμός δρομολογίων αστικών μέσων μεταφοράς ανά 1.000 κατοίκους είναι 7,06, ενώ τον υψηλότερο έχει η Καβάλα με 9,48.

Του Αντώνη Πετρόγιαννη