Πενταψήφια νούμερα για το Π.Ε.Δ.Υ. και στην Καλαμάτα

Πενταψήφια νούμερα για το Π.Ε.Δ.Υ. και στην Καλαμάτα

Οι ασφαλισμένοι της Μονάδας Υγείας του Π.Ε.Δ.Υ. (Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας) μπορούν να καλούν σήμερα για προγραμματισμένο ραντεβού στα πενταψήφια τηλεφωνικά νούμερα 14554, 14784, 14884, 1400, κατά τις ώρες 7.00 έως 19.00.