«Ορθοπαιδικά»… λάθη

«Ορθοπαιδικά»… λάθη

Αναγνώστης μας εντόπισε τα… «ορθογραφικά» λάθη και μας τα έστειλε. Στο Νοσοκομείο Καλαμάτας, στην Ορθοπαιδική Κλινική, εντόπισε δίπλα δίπλα τις ταμπέλες της φωτογραφίας. Στη μία, όπως θα παρατηρήσετε, η Ορθοπαιδική αναγράφεται με «ε» και στην άλλη με «αι». Για να σας λύσουμε την απορία, σύμφωνα με τη «Βίκιπαιδεια», το 1995, έπειτα από ερωτήματα ξένων καθηγητών στον Έλληνα καθηγητή Παναγιώτη Σουκάκ  σχετικά με τη σωστήορθογραφία της λέξης στις ξένες γλώσσες, αυτός μετέφερε το ερώτημα διά της Ελληνικής Εταιρείας Ορθοπαιδικής Χειρουργικής και Τραυματολογίας (ΕΕΧΟΤ) σε τρεις καθηγητές Γλωσσολογίας (Μπαμπινιώτης, Πετρούνιας και Χρηστίδης). Αυτοί απάντησαν ότι είναι σωστές αμφότερες οι γραφές.
Β.Β.