Στις 27 Μαΐου δημοπρασίες για ομπρέλες – ξαπλώστρες

Στις 27 Μαΐου δημοπρασίες  για ομπρέλες – ξαπλώστρες

Στις 27 Μαΐου θα διενεργηθούν οι πλειοδοτικές δημοπρασίες για την παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης χώρων αιγιαλού – παραλίας (που τελούν υπό καθεστώς ειδικής προστασίας) στο Δήμο Τριφυλίας, προς τρίτους, με σύναψη μισθωτικής σχέσης έναντι ανταλλάγματος, για εκμίσθωση ομπρελών – ξαπλωστρών, για το έτος 2014, στη Δημοτική Ενότητα Κυπαρισσίας.
Την απόφαση έλαβε ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Τριφυλίας σε έκτακτη συνεδρίασή της, στην οποία καθόρισε και τους όρους των δημοπρασιών. Για το Καλό Νερό, δεν ελήφθη καμία απόφαση, καθώς ακόμα αναμένεται η σχετική και από το νόμο υποχρεωτική άδεια της Εταιρείας Ακινήτων Δημοσίου (πρώην Κτηματική Εταιρία του Δημοσίου).
Σημειώνεται πως με την υπ’ αρ. πρωτ. 17111/658 απόφαση της γενικής γραμματέως του ΥΠΕΚΑ, Νάντιας Γιαννακοπούλου, δόθηκε σύμφωνη γνώμη για την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού και παραλιών του Δήμου Τριφυλίας (Δημοτική Ενότητα Αυλώνος) που ανήκουν στο Δίκτυο Natura 2000 με τον κωδικό GR 2550005 «Θίνες Κυπαρισσίας» για την τουριστική περίοδο 2014, με σκοπό την τοποθέτηση καθισμάτων και ομπρελών θαλάσσης (ενοικιαζόμενα επιτρέπονται μόνο για τις παραλίες της Δ.Ε. Κυπαρισσίας και του Καλού Νερού, για την τελευταία, ωστόσο, απαιτείται και άδεια της ΕΑΔ), πύργου ναυαγοσώστη και την εγκατάσταση μικρών προσωρινών φορητών στοιχείων (πάγκοι μικροπωλητών), χωρίς ρόδες και σταθερή βάση, για την εξυπηρέτηση των λουομένων και την παροχή αδειών σε πλανόδιους μικροπωλητές βάσει του άρθ. 49 της ΥΑ του υπ. Υγείας και Πρόνοιας, υπ’ αριθμ. Α1Β/8577/83 (ΦΕΚ 526/Β).