Η πρώτη απόλυση σε οδηγό στα ΚΤΕΛ Μεσσηνίας


4ΩΡΗ ΣΤΑΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

ΓΣΕΕ: Ανακοίνωση για να αποσυρθεί το Προεδρικό Διάταγμα

Του Αντώνη Πετρόγιαννη

Δρομολόγιο απόλυσης χιλιάδων εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα και αντικατάστασής τους με «φθηνά αμειβόμενους νέους» έβαλε μπροστά η κυβέρνηση με την έκδοση… αυγουστιάτικα Προεδρικού Διατάγματος, το οποίο δίνει τη δυνατότητα στους ιδιοκτήτες λεωφορείων των ΚΤΕΛ να απολύουν εργαζομένους αναιτιολόγητα.
Για το λόγο αυτό, τη λήψη νομοθετικής πρωτοβουλίας, με την οποία να ανακαλείται το Προεδρικό Διάταγμα, που επιτρέπει τις απολύσεις χωρίς αιτιολόγηση στα ΚΤΕΛ όλης της χώρας, ζητά με ανακοίνωσή της η ΓΣΕΕ. Ήδη, όπως αναφέρει, κοινοποιήθηκε η πρώτη απόλυση σε 55χρονο οδηγό των ΚΤΕΛ Μεσσηνίας.
Η ΓΣΕΕ αναφέρει φόβους ότι το συγκεκριμένο ΠΔ θα οδηγήσει σε απολύσεις παλαιών εργαζομένων, με στόχο την πρόσληψη νέων φθηνών υπαλλήλων.
«Είναι αδιανόητο η εμπειρία και η ικανότητα ενός οδηγού η οποία σχετίζεται άμεσα με τη γενικότερη οδική ασφάλεια να απαξιώνεται, με στόχο να γεμίσουν κάποιοι με περισσότερα χρήματα τις τσέπες τους» σημειώνει.
Μάλιστα, έν­τα­ση δη­μι­ουρ­γή­θη­κε κα­τά την 4ωρη στά­ση ερ­γα­σί­ας που πραγ­μα­το­ποίσαν οι ερ­γα­ζό­με­νοι στο Υ­πε­ρα­στι­κό ΚΤΕΛ Μεσσηνίας, σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την α­πό­λυ­ση οδηγού.
Ο Σύνδεσμος Προσωπικού Αστικών και Υπεραστικών Συγκοινωνιών Μεσσηνίας ζητεί την άμεση απόσυρση του ΠΔ 94/2014 το οποίο, όπως σημειώνει, εξυπηρετεί μόνο συγκεκριμένα ιδιωτικά συμ­φέ­ρον­τα, μά­λι­στα βά­σει αυ­τού του Π.Δ. έ­γι­νε και η α­πό­λυ­ση σε ο­δη­γό στο Υ­πε­ρα­στι­κό ΚΤΕΛ Μεσσηνίας.
Στη συγκέντρωση των εργαζομένων παραβρέθηκαν ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας των εργαζομένων στα Μέσα Μεταφοράς Ελ­λα­δος, ο πρό­ε­δρος του ερ­γα­τι­κού κέν­τρου Αρ­κα­δί­ας, ο Γε­νι­κός Γραμ­μα­τέ­ας του ερ­γα­τι­κού κέν­τρου Κα­λα­μά­τας
Παναγιώτης Στέφανος και  ο Αν­τι­πρό­ε­δρος του ερ­γα­τι­κού κέν­τρου και μέ­λος του ΠΑ­ΜΕ Παναγιώ­της Κου­φα­λά­κος.
Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του Υπεραστικού ΚΤΕΛ υπογραμμίζει ότι η απόλυση του οδηγού δεν έγινε από την Διοίκηση του ΚΤΕΛ αλ­λά α­πό ι­δι­ο­κτή­τη λε­ω­φο­ρεί­ου.
Σε ανακοίνωσή του το ΠΑΜΕ Μεσσηνίας τονίζει ότι “στο κενό πέφτει η προσπάθεια της συγκυβέρνησης να καλλιεργήσει ψεύτικες προσδοκίες, με υποσχέσεις περί «χαλάρωσης» των επώδυνων μέτρων, αλλά και στην επιχείρηση άλλων πολιτικών δυνάμεων, ώστε να παγιδεύσουν το λαϊκό κίνημα, παραπέμποντας τη λύση των προβλημάτων στις επόμενες κάλπες και καλλιεργώντας τη λογική της ανάθεσης.
Η απόλυση του εργαζόμενου οδηγού στο ΚΤΕΛ της Μεσσηνίας δυστυχώς μας δικαιώνει και μας υπενθυμίζει ότι τα μνημόνια και οι εφαρμοστικοί νόμοι, ( με επιταγή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Μάαστριχ), είναι και εδώ και θα παραμείνουν για να εφαρμοστούν”.
Να σημειώσουμε τέλος, ότι πρόκειται για την πρώτη πανελλαδική απόλυση οδηγού σε ΚΤΕΛ, πού έρχεται να εφαρμόσει το Προεδρικό διάταγμα 94/13-8-2014 και πού προβλέπει αναιτιολόγητη απόλυση με προειδοποίηση, καταβάλλοντας το 50% της αποζημίωσης.