«Πριμ» για την επιστροφή των νέων στην ύπαιθρο


Πρόγραμμα που προωθεί η κυβέρνηση έχει ως στόχο να στρέψει τους νέους να ασχοληθούν με την αγροτική παραγωγή, την κτηνοτροφία και τις αγροτοδιατροφικές επιχειρήσεις, δίνοντας κίνητρα για να επιστρέψει στην ύπαιθρο η νέα γενιά.
Πρόκειται για πρόγραμμα κοινοτικών κονδυλίων, που φτάνουν συνολικά τα 400 εκατομμύρια ευρώ. Σύμφωνα με δημοσίευμα του «Έθνους», σε αυτό προβλέπεται η ενίσχυση περισσοτέρων από 18.000 νέων σε βάθος εξαετίας με πριμ έως και 50.000 ευρώ, προκειμένου να κάνουν ένα νέο επιχειρηματικό ξεκίνημα στην ύπαιθρο.
Αναλυτικότερα, βάσει του πλάνου 16.000 νέοι θα μοιραστούν 300 εκατ. ευρώ για να ασχοληθούν με αγροτικές εργασίες, ενώ περισσότερες από 2.000 νέες επιχειρήσεις που θα επιλέξουν να δραστηριοποιηθούν στον αγροδιατροφικό τομέα, θα χρηματοδοτηθούν με 100 εκατ. ευρώ.