Συνέδριο στην Καλαμάτα για τις «Παγκόσμιες Τάσεις στον Αγροδιατροφικό Τομέα»


Συνέδριο για τις «Παγκόσμιες Τάσεις στον Αγροδιατροφικό Τομέα» θα διεξαχθεί στο ξενοδοχείο Elite Resort Hotel στην Καλαμάτα, στις 11 με 13 Σεπτεμβρίου, το οποίο οργανώνεται από το Κολέγιο Περρωτής της Αμερικάνικης Γεωργικής Σχολής, το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πελοποννήσου, το Cardiff Metropolitan University και το Μανιατάκειον Ίδρυμα.
Κατά τη διάρκειά του θα αναλυθεί και θα συζητηθεί το μέλλον του αγροδιατροφικού τομέα, ενός τομέα με σημαντική συνεισφορά στη διεθνή οικονομική ανάπτυξη. Είναι ολοένα και μεγαλύτερη ανάγκη να εντοπιστούν οι διαφαινόμενες τάσεις και να αναλυθούν οι διάφορες παράμετροι και το αποτύπωμά τους στο συγκεκριμένο τομέα, για να αντιμετωπισθούν οι αυξανόμενες προκλήσεις σε διεθνές επίπεδο. 
Σκοπός του συνεδρίου είναι να προκαλέσει συζήτηση μεταξύ ερευνητών, επιχειρηματιών και εκπροσώπων της βιομηχανίας, να διευκολύνει την ανταλλαγή πληροφοριών και να συμβάλει στη βιώσιμη διαχείριση του κλάδου, καθώς και στη συμμετοχή του στη διεθνή οικονομική ανάπτυξη.
Παράλληλα, θα πραγματοποιηθούν  εργαστήρια στους τομείς του Marketing & Management του αγροδιατροφικού τομέα, της Βιώσιμης Διαχείρισης Αγρο-οικοσυστημάτων, της Τεχνολογίας Τροφίμων, της Μεσογειακής Δίαιτας και της Επιχειρηματικότητας.
Στο πλαίσιο του συνεδρίου, και συγκεκριμένα το απόγευμα της Παρασκευής, θα παρουσιαστεί μια ανάλυση στα ελληνικά, αναφορικά με τις προοπτικές που προσφέρει η νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική στις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον αγρο-διατροφικό τομέα, από την εταιρεία GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΑΕ.