Αναλαμβάνουν εργασία 13 νέα άνεργα άτομα στο Γενικό Νοσοκομείο Μεσσηνίας


Από την προσεχή Δευτέρα, 3 Νοεμβρίου, αναλαμβάνουν εργασία στο Γενικό Νοσοκομείο Μεσσηνίας 13 νέα άνεργα άτομα μέσω του προγράμματος «Κατάρτιση ανέργων – επαγγελματιών υγείας σε θέματα μεταρρύθμισης της υγείας (βελτιστοποίηση λειτουργίας μονάδων υγείας)»/ (Voucher Υγείας 2014).
Συγκεκριμένα, για τη Νοσηλευτική Μονάδα Καλαμάτας:
ένας (1) ΠΕ Νοσηλευτικής, τρεις (3) ΤΕ Νοσηλευτικής,
τρεις (3) ΤΕ Διοίκησης Μονάδων Υγείας, ένας (1) ΤΕ Διοίκησης Μονάδων Υγείας (για το ΚΥ Μεσσήνης), μία (1) ΤΕ Διοικητικού-Οικονομικού, μία (1) ΤΕ Τεχνολόγος Ιατρικών Εργαστηρίων.
Για τη Νοσηλευτική Μονάδα Κυπαρισσίας: μία (1) ΤΕ Νοσηλευτικής, δύο (2) ΤΕ Νοσηλευτικής (για το ΚΥ Γαργαλιάνων). 
Επίσης από τη Δευτέρα ξεκινούν την πρακτική τους άσκηση 32 σπουδαστές Νοσηλευτικής της ΕΠΑΣ-Σχολή Νοσοκόμων της Νοσηλευτικής Μονάδας Καλαμάτας.