Μητρικός Θηλασμός: Νίκη για Ζωή


Ως Παγκόσμια Εβδομάδα Μητρικού Θηλασμού έχει καθιερωθεί από το 1996 η πρώτη Εβδομάδα του Νοεμβρίου. Στο πλαίσιο του φετινού εορτασμού με θέμα «Νίκη για Ζωή», οι μαίες της Νοσηλευτικής Μονάδας Καλαμάτας διοργανώνουν εκδηλώσεις που θα περιλαμβάνουν:
-διανομή εντύπου ενημερωτικού υλικού στην κεντρική είσοδο του νοσοκομείου
-συζήτηση με το κοινό και συμβουλευτική για την προαγωγή του μητρικού θηλασμού.
Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στο τηλέφωνο του Οικογενειακού Προγραμματισμού της Ν.Μ. Καλαμάτας (27213 63338).