Συνδρομή του ΟΑΕΔ για τους αθίγγανους στην Αγία Τριάδα ζητεί ο Δήμος Καλαμάτας


Για τον αυθαίρετο οικισμό της Αγίας Τριάδος

Τη συνδρομή του ΟΑΕΔ, ως καθολικού διαδόχου του ΟΕΚ, στον οποίο ανήκει μεγάλη οικοπεδική έκταση όπου έχουν ανεγερθεί αυθαίρετα παραπήγματα, ζητεί ο δήμαρχος Καλαμάτας με έγγραφό του, προκειμένου να επιτευχθεί η μετεγκατάσταση των αθιγγάνων από την περιοχή της Αγίας Τριάδος, πίσω από το πρώην Πολυκλαδικό Λύκειο.
Στο έγγραφο αναφέρεται, μεταξύ άλλων, ότι η συντριπτική πλειονότητα των αυθαίρετων κατασκευών που έχουν ανεγείρει αθίγγανοι και έχουν κριθεί οριστικά κατεδαφιστέες, βρίσκονται εντός ιδιοκτησιών του ΟΕΚ και πλέον του ΟΑΕΔ.
Ο κ. Νίκας επισημαίνει, μάλιστα, ότι «στις διαπραγματεύσεις και συζητήσεις που έχουμε ξεκινήσει με τους εκπροσώπους των αθιγγάνων, μας έχει τεθεί με έμφαση το επιχείρημα ότι προτίθενται μεν να φύγουν από τους χώρους του Δήμου (κοινόχρηστοι χώροι – δρόμοι) και των ιδιωτών, όχι όμως και από τους χώρους του ΟΕΚ, διότι ουδέποτε ο ΟΕΚ έχει προβάλει οποιαδήποτε τέτοια απαίτηση ή πρόθεση διοικητικής αποβολής», παρά τα επανειλημμένα σχετικά έγγραφα του Δήμου Καλαμάτας.
Επίσης, τονίζει ότι η «η ανοχή των κατοίκων της γύρω περιοχής έχει φθάσει σε οριακό πλέον σημείο, μετά και την έκδοση της απόφασης έγκρισης της κατεδάφισης των αυθαιρέτων, καθώς σε οριακό σημείο έχουν φθάσει και οι κίνδυνοι που ελλοχεύουν για τη δημόσια υγεία, τόσο για τους κατοίκους όσο και για τους ίδιους τους Ρομά».
Ζητεί, δε, τη συνδρομή του ΟΑΕΔ με την «παραχώρηση κατά χρήση στο Δήμο Καλαμάτας της εκτάσεως που είναι ιδιοκτησία του ΟΕΚ στα ΟΤ 837 και 838, προκειμένου να την αξιοποιήσουμε ως χώρο πρασίνου – κοινόχρηστο χώρο για την εξυπηρέτηση των κατοίκων της περιοχής, με τον όρο να επανέρχεται αυτοδίκαια στον ΟΕΚ, στην περίπτωση που θέλετε να την αξιοποιήσετε με οποιονδήποτε τρόπο».