Κατακυρώθηκε ο διαγωνισμός για τη βιοκλιματική αναβάθμιση του Νοσοκομείου


Κατακυρώθηκε με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Πελοποννήσου, το πρακτικό του διαγωνισμού της δημοπρασίας για το έργο «Βιοκλιματική Αναβάθμιση Νοσηλευτικής Μονάδας Καλαμάτας», προϋπολογισμού 1.650.000 ευρώ.
Μειοδότρια αναδείχθηκε η «Τεχνική Εταιρεία ΠΕΤΚΑ Α.Ε.», µε µέση έκπτωση  67,85% , στην οποία ανατίθεται η εκτέλεση του έργου.
Υπενθυμίζεται ότι κατά το διαγωνισμό κατέθεσαν προσφορές 38 ενδιαφερόμενες εταιρίες.
Το έργο αφορά στη μερική υποκατάσταση του πετρελαίου με ηλιοθερμική ενέργεια, κατασκευή νέας θερμομόνωσης, όπου θα εγκατασταθεί το ηλιακό πεδίο και επέκταση του ΒΜS με τη βιοκλιματική αναβάθμιση των κτιριακών υποδομών και αυτονόμηση ψύξης ειδικών χώρων της Νοσηλευτικής Μονάδας Καλαμάτας.
Η αναβάθμιση του κτηριακού κελύφους του Νοσοκομείου Καλαμάτας θα επιτευχθεί με δύο τρόπους: Με εφαρμογή ψυχρών υλικών στις όψεις των κτηριακών εγκαταστάσεων και με προσθήκη θερμομόνωσης στα δωμάτια.
Το έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου, ήτοι μέχρι το τέλος του 2015.