Κατατέθηκαν 600 αιτήσεις για 47 θέσεις στο Δήμο Καλαμάτας!

Κατατέθηκαν 600 αιτήσεις για 47 θέσεις στο Δήμο Καλαμάτας!

Ολοκληρώθηκε η διαδικασία αιτήσεων για τις 47 θέσεις προσωπικού στο Δήμο Καλαμάτας για οκτάμηνη υπηρεσία στη Διεύθυνση Καθαριότητας.
Υπενθυμίζεται ότι πρόκειται για διαδικασία αδιάβλητη, με κριτήρια ΑΣΕΠ, κυρίως το χρόνο ανεργίας και την οικογενειακή κατάσταση των αιτουμένων και οι τελικοί πίνακες κατάταξης αποστέλλονται προς έλεγχο στον ΑΣΕΠ.
Υποβλήθηκαν περί τις 600 αιτήσεις και θα καταβληθεί κάθε προσπάθεια από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου να ανακοινωθούν τα αποτελέσματα σε 10 ημέρες, το αργότερο.