Μια σημαντική εξέλιξη για την Καλαμάτα, διανοίγεται (επιτέλους) η Μεγάλου Αλεξάνδρου


Ύστερα από πολυετείς προσπάθειες και παρακατάθεση της προβλεπόμενης αποζημίωσης από το Δήμο Καλαμάτας, όπως ανακοίνωσε χθες η Δημοτική Αρχή, δεν υπάρχει πλέον κανένα εμπόδιο για τη διάνοιξη της οδού Μεγάλου Αλεξάνδρου στη συμβολή της με την οδό Ναυαρίνου (ΦΕΚ 87/8-5-2015, Τεύχος Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων και Πολεοδομικών Θεμάτων).
Η διάνοιξη της Μεγάλου Αλεξάνδρου θεωρείται σημαντική για την κυκλοφοριακή προοπτική της οδού Ναυαρίνου.
Από την άλλη πλευρά, υπεγράφησαν χθες τα εντάλματα για την καταβολή των προνοιακών επιδομάτων, όσον αφορά στους μήνες Μάρτιο – Απρίλιο έτους 2015.  Η πληρωμή για όλο το Νομό Μεσσηνίας διενεργείται με μέριμνα της Διεύθυνσης Πρόνοιας του Δήμου Καλαμάτας, η οποία ενεργεί ως Υπηρεσία επιπέδου Νομού στο ζήτημα αυτό. Το καταβλητέο ποσό ανέρχεται σε 1.679.498,87 ευρώ.