Εντονότατα προβλήματα διάβρωσης από τη θάλασσα αντιμετωπίζει η Τραχήλα

Εντονότατα προβλήματα διάβρωσης από τη θάλασσα αντιμετωπίζει η Τραχήλα

Πρέπει να ληφθούν αμέσως μέτρα, πιθανή συζήτηση στο Περιφερειακό Συμβούλιο

Σοβαρά γεωτεχνικά προβλήματα, αντιμετωπίζει χρόνια τώρα, η Κοινότητα Τραχήλας του Δήμου Δυτικής Μάνης. Σε διάφορα σημεία (θέσεις «Πετροπουλέικα», «Μιχαλέικα», «Αργυρέικα» και «Δημουλέικα»), που βρίσκονται στην παραλιακή ζώνη της Κοινότητας, υπάρχουν υποσκαφές και σπηλαιώσεις από το θαλάσσιο κύμα που συνοδεύονται από καταπτώσεις και δημιουργούν προβλήματα τόσο στον παραλιακό δρόμο, όσο και σε παρακείμενα σπίτια.
Στη θέση «Βροχωτά», νότια της οικιστικής περιοχής, εκδηλώνονται καταπτώσεις λόγω υποσκαφών στο δεξί πρανές, πάνω από τον όρμο Χαλκιά, ενώ στη θέση Κακιά Σκάλα του δρόμου Άγιος Δημήτριος – Τραχήλα, διαμορφώνονται υψηλά και απότομα βραχώδη πρανή, που καθιστούν επισφαλή τη διέλευση αυτοκινήτων και πεζών, λόγω περιοδικών καταπτώσεων βραχωδών κομματιών από το εσωτερικό πρανές του δρόμου.
Όπως ανέφερε στο «Θάρρος» η πρόεδρος της Κοινότητας Ελένη Μιχαλέα, η κατάσταση είναι απελπιστική με τους νοτιάδες. Κάθε φορά που φυσά νοτιάς, είπε χαρακτηριστικά, βουλιάζουμε, ενώ, με τις βροχές, δεν βγαίνουμε από το χωριό, δεδομένου ότι στη θέση Κακιά Σκάλα, είναι συνεχείς οι κατολισθήσεις. Δεδομένου δε πως το σημείο αυτό βρίσκεται στον μοναδικό δρόμο εισόδου – εξόδου, θα πρέπει να βρεθεί άλλος τρόπος πρόσβασης, ανέφερε.
Η κα Μιχαλέα πρόσθεσε πως μετά τη συνάντηση που είχε η ίδια και μέλη του Πολιτιστικού Συλλόγου με την αντιπεριφερειάρχη Μεσσηνίας Ελένη Αλειφέρη – Καραθανάση, κλιμάκιο τεχνικών επισκέφθηκε την Κοινότητα και εξέτασε τα προβλήματα που υπάρχουν. Εκπόνησε και σχετική μελέτη αντιμετώπισης , που θα συζητηθεί, κατά πάσα πιθανότητα σε επόμενη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου. «Θα είμαστε εκεί, να δώσουμε το ‘παρών’», σημείωσε.

Έκθεση του ΙΓΜΕ
Για το θέμα υπάρχει σχετική έκθεση του ΙΓΜΕ, μετά από αίτημα του Δήμου Λεύκτρου το 2002. Σε αυτή αναφέρονται, μεταξύ άλλων, ότι στην περιοχή «Βροχωτά»(όρμος Χαλικιάς), παρατηρούνται εκτεταμένες υποσκαφές , που δημιουργούνται από τη διάβρωση του θαλάσσιου κύματος και επηρεάζουν περισσότερο το δεξί πρανές, λόγω της κατεύθυνσης του κύματος.
Στην παραλιακή ζώνη της Τραχήλας βρίσκονται οι θέσεις «Πετροπουλέικα», «Μιχαλέικα», «Αργυρέικα» και «Δημουλέικα» (λιμάνι). Σε ορισμένες θέσεις μόνο ο παραλιακός δρόμος χωρίζει τα σπίτια από την ακτή. Λόγω του προσανατολισμού της ακτής και του μεγάλου ανοίγματος του όρμου, η περιοχή προσβάλλεται από πολύ ισχυρό θαλάσσιο κυματισμό για μεγάλο χρονικό διάστημα στη διάρκεια του έτους. Οι βραχώδες ακτές κατά μήκος της οικιστικής ζώνης, παρουσιάζουν εκτεταμένες υποσκαφές και σπηλαιώσεις, που, σύμφωνα με τις μαρτυρίες κατοίκων, εισχωρούν σε αρκετή απόσταση από την ακτή, κάτω από τη δομημένη επιφάνεια. Αποτέλεσμα της συνεχούς διάβρωσης των ακτών, είναι η διεύρυνση και επέκταση των υποσκαφών με επακόλουθο την κατακρήμνιση των ακτών και την παραπέρα προσέγγιση της θάλασσας σε σπίτια του οικισμού. Ο ισχυρός κυματισμός και η διάβρωση και κατακρήμνιση των ακτών έχουν δημιουργήσει συνθήκες επικινδυνότητας και στις τέσσερις αυτές θέσεις και αφορούν τόσο την ασφαλή λειτουργία του παρακείμενου δρόμου, όσο και την ασφάλεια παρακείμενων σπιτιών.
Στη θέση «Πετροπουλέικα»η οροφή της υποσκαφής βρίσκεται σε βάθος 3 μ. περίπου κάτω από το επίπεδο του υποσκαμμένου παραλιακού δρόμου και η υπόβασή του λειτουργεί ως «γέφυρα». Με δεδομένη την προοδευτική διεύθυνση της υποσκαφής, είναι πολύ πιθανή η απώλεια στήριξης στο τμήμα αυτό.
Στη θέση «ΜΙχαλέικα», η μεγάλης κλίμακας εγκατακρήμνιση της ακτής έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση της απόστασης της ακτής από τα σπίτια, με αποτέλεσμα αυτά να προσβάλλονται πλέον άμεσα από τον υψηλό θαλάσσιο κυματισμό, που κατακλύει τα ισόγεια των σπιτιών που βρίσκονται σε ύψος 10-12 μ. από τη στάθμη ηρεμίας της θάλασσας.
Στη θέση «Αργυρέικα», στο μέσο του παραλιακού δρόμου, έχει κατασκευαστεί προστατευτικός τοίχος από μπετόν. Στο συγκεκριμένο σημείο, τα θεμέλια του τοίχου έχουν υποσκαφεί και το κύμα εισέρχεται σε απόσταση 8 μ. περίπου. Έτσι, είναι πολύ πιθανή η εκδήλωση αστοχίας με την υποχώρηση και ανατροπή τμήματος του τοίχου, με επακόλουθη αστοχία και στον υπάρχοντα δρόμο.
Ανάλογη είναι η κατάσταση και στην περιοχή «Δημουλέικα» (λιμάνι) και όπως αναφέρεται στην έκθεση του ΙΓΜΕ, οι υποσκαφές δημιουργούν ανάλογους κινδύνους εκδήλωσης αστοχιών στον υπερκείμενο δρόμο.
Όσον δε αφορά στη θέση «Κακιά Σκάλα», αναφέρεται, ανάμεσα σε άλλα, πως ακόμη και κομμάτια βράχου με μικρές διαστάσεις, εγκυμονούν κινδύνους ατυχημάτων για τα διερχόμενα οχήματα, ενώ, υπογραμμίζεται ότι το ενεχόμενο εκδήλωσης αστοχιών είναι αφενός πιθανό και αφετέρου μη προβλέψιμο χρονικά, αφού λόγω του μηχανισμού που το διέπει, μπορεί να έχει αιφνίδιο χαρακτήρα.

Προτάσεις λήψης μέτρων
Η έκθεση προτείνει και τη λήψη μέτρων προστασίας. Στη θέση «Βροχωτά», υπογραμμίζεται πως θεωρείται ασφαλής η διέλευση πεζών μέχρι το εξωτερικό όριο του χωματόδρομου και ειδικά για τα οχήματα, προτείνεται να αποφεύγεται η διέλευσή τους. Θα πρέπει δε να τοποθετηθεί περίφραξη με τοποθέτηση προειδοποιητικών πινακίδων, ώστε να αποφεύγεται η προσέγγιση περιπατητών στο χείλος του πρανούς, καθώς υπάρχει κίνδυνος πτώσης.
Για τις θέσεις στο παραλιακό μέτωπο, προτείνεται η κατασκευή κατάλληλου κυματοθραύστη, που θα ανακόπτει την έντονη κινητική ενέργεια του νερού. Προτείνονται επίσης η επέκταση του προστατευτικού τοίχου από μπετόν προς τα νότια της ακτής μέχρι και τη θέση «Πετροπουλέικα», να γίνει αντιστήριξη των υποσκαμμένων τμημάτων της ακτής, όπου υπάρχει κίνδυνος αστοχιών για το δρόμο, ενώ, στη θέση «Αργυρέικα», θα πρέπει να ενισχυθεί ο τοίχος εξωτερικά με πρόσθετο τοίχο από μπετόν, που θα πρέπει να θεμελιωθεί βαθιά στο υγιές βραχώδες υπόβαθρο.
Όσον αφορά στα μέτρα προστασίας που θα πρέπει να ληφθούν στη θέση «Κακιά Σκάλα» στο δρόμο Άγιος Δημήτριος – Τραχήλα, είναι τα εξής:
-Ελεγχόμενη κατακρήμνιση επικρεμάμενων κομματιών.
-Κατασκευή προστατευτικών τοίχων, το ύψος των οποίων θα καθοριστεί από το ύψος του πρανούς και το πλάτος του δρόμου.
-Τοποθέτηση προστατευτικών πλεγμάτων στα τμήματα του βραχώδους πρανούς που εμφανίζουν ισχυρό κερματισμό για τη συγκράτηση των αποσπώμενων κομματιών
-Στερέωση μεγαλύτερων ογκόλιθων που εμφανίζουν κίνδυνο αποκόλλησης με την τοποθέτηση κατάλληλων αγκυρίων.
-Κατασκευή στεγάστρου από οπλισμένο σκυρόδεμα στις θέσεις που υπάρχει κίνδυνος καταπτώσεων από πολύ μεγάλο ύψος.

Του Χάρη Χαραλαμπόπουλου