Αποτρόπαιο θέαμα σε Δυτική Παραλία, Κιτριές…


Δύο νεκρές θαλάσσιες χελώνες βρέθηκαν το περασμένο Σαββατοκύριακο, η μία στη Δυτική Παραλία και η άλλη στις Κιτριές. Ακόμη και μέσα από τις φωτογραφίες το θέαμα είναι θλιβερό, πολύ περισσότερο υπό το πρίσμα της επαπειλούμενης εξαφάνισης του είδους της καρέττα-καρέττα. Και γίνεται και εξοργιστικό στο (πιθανότερο) ενδεχόμενο ότι δεν πρόκειται για ατυχήματα –αν και συνήθως ούτε και σε αυτές τις περιπτώσεις οι άνθρωποι είναι άμοιροι ευθυνών-, αλλά για εξόντωση…
Στο όνομα ενός τυφλού εγωκεντρισμού, που σχεδόν πάντα έχει ως στόχο το πρόσκαιρο κέρδος, χάνουμε την ανθρωπιά μας, υποθηκεύοντας το μέλλον των παιδιών μας. Πάνω σε έναν πλανήτη που ξεχνάμε ότι είμαστε κι εμείς φιλοξενούμενοι περαστικοί…
Χ.Ε.