Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη: Μια σημαντική ευκαιρία για την Καλαμάτα που δεν πρέπει να χαθεί


Παρέμβαση του επικεφαλής της παράταξης «Ανοιχτός Δήμος- Ενεργοί Πολίτες», Μανώλη Μάκαρη
Άνοιξε χθες η δημόσια διαβούλευση για το πρόγραμμα «Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη». Ειδικότερα, ο Δήμος Καλαμάτας διοργάνωσε ενημερωτική ημερίδα με θέμα «Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης Δήμου Καλαμάτας» στο αμφιθέατρο «Θεόδωρος Αγγελόπουλος».
Θα ακολουθήσουν θεματικά εργαστήρια για ζητήματα υποδομών, περιβάλλοντος και πολιτισμού (Τετάρτη 8/3), επιχειρηματικότητας και ανάπτυξης (Δευτέρα 13/3) και κοινωνικής πολιτικής (Τετάρτη 15/3), στο ιστορικό Δημαρχείο Καλαμάτας (αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου), με ώρα έναρξης 19.00.
Επ’ ευκαιρία έναρξης της δημόσιας διαβούλευσης ο επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας, Μανώλης Μάκαρης, κατέθεσε με ανακοίνωσή του τις απόψεις της παράταξης «Ανοιχτός Δήμος- Ενεργοί Πολίτες».
Σε αυτή αναφέρει:
«Η Καλαμάτα, ως η μεγαλύτερη σε πληθυσμό πόλη στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, έχει τη μεγάλη ευκαιρία να συμμετέχει στο πρόγραμμα Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη (ΒΑΑ), το οποίο είναι ένα νέο ελπιδοφόρο εργαλείο ανάπτυξης στο πλαίσιο της προγραμματικής περιόδου 2014-2020 του ΕΣΠΑ. Συγκεκριμένα, θα διατεθούν στο Δήμο Καλαμάτας 9.165.000 ευρώ, που προέρχονται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.
Η ευρωπαϊκή στρατηγική για το 2020 έχει δώσει ιδιαίτερο βάρος στη βιώσιμη αστική ανάπτυξη. Οι πόλεις παίζουν σημαντικό ρόλο στην οικονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.). Αρκεί να αναφερθεί ότι πάνω από τα 2/3 του πληθυσμού της Ε.Ε. κατοικούν σε αστικό περιβάλλον στο οποίο καταναλώνεται το 80% της ενέργειας, ενώ δημιουργείται το 85% του Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος της Ε.Ε. Λόγω της οικονομικής κρίσης έχουν ενσκήψει σημαντικά προβλήματα στις πόλεις της Ε.Ε. που σχετίζονται με την ανεργία, την φτώχεια, αλλά και την υποβάθμιση του περιβάλλοντος.
Όλα αυτά τα προβλήματα η Ε.Ε. καλείται να τα αντιμετωπίσει με την Πολιτική της Συνοχής επενδύοντας τουλάχιστον το 50% του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) στις αστικές περιοχές. Επίσης, σχεδόν 10 δισεκατομμύρια ευρώ θα οδηγηθούν σε ολοκληρωμένες στρατηγικές βιώσιμης αστικής ανάπτυξης. Συνολικά 750 ευρωπαϊκές πόλεις θα ενδυναμωθούν μέσα από τις συγκεκριμένες στρατηγικές, μία εκ των οποίων θα είναι και η Καλαμάτα.
Η έννοια της βιώσιμης αστικής ανάπτυξης διατυπώθηκε για πρώτη φορά ήδη από το 1987 σε ένα κείμενο των Ηνωμένων Εθνών της επιτροπής Brundtland: “Βιώσιμη ονομάζεται η ανάπτυξη που απαντά στις ανάγκες του παρόντος χωρίς να περιορίζει τη δυνατότητα των μελλοντικών γενεών να ικανοποιούν τις δικές τους ανάγκες”. Ο ορισμός αυτός επιδέχεται πολλές ερμηνείες αφού είναι ιδιαίτερα ευρύς και γενικόλογος. Με την άναρχη και ευρείας κλίμακας ανάπτυξη των αστικών κέντρων ιδιαίτερα στην Ελλάδα ουσιαστικά έχει περιοριστεί η δυνατότητα των μελλοντικών γενεών. Ιδιαίτερα για τις ευρωπαϊκές πόλεις του νότου χρειάζεται μια νέα ατζέντα για τη βιώσιμη αστική ανάπτυξη, που δε θα στηρίζεται μόνο στη διατήρηση των φυσικών πόρων αλλά θα προχωρά στην αναγέννηση, και τον εμπλουτισμό τους, αλλά κυρίως την αποκατάσταση της σχέσης της πόλης με το φυσικό περιβάλλον.
Σύμφωνα με το πλαίσιο αναφοράς για τις βιώσιμες πόλεις, η ευρωπαϊκή στρατηγική για τις πόλεις του μέλλοντος βασίζεται σε ένα εκτεταμένο πλέγμα δράσεων και έργων που πρέπει να αποσκοπούν σε στόχους 5 σημαντικών κατηγοριών: 1. Βιώσιμος αστικός σχεδιασμός, 2. Αποτελεσματική Διακυβέρνηση με συνεργασία των διαφορετικών επιπέδων διοίκησης με ενεργό συμμετοχή των πολιτών, 3. Υιοθέτηση περιβαλλοντικών πρακτικών, 4. Εξομάλυνση των κοινωνικών ανισοτήτων, 5. Ενίσχυση της τοπικής οικονομίας και καταπολέμηση της ανεργίας.
Η δημοτική μας παράταξη έχει αναδείξει αυτήν την σημαντική ευκαιρία για την Καλαμάτα ήδη από το 2015 και θα συμμετέχει στη δημόσια διαβούλευση για το πρόγραμμα βιώσιμης αστικής ανάπτυξης, έτσι ώστε να συμβάλει με συγκεκριμένες θέσεις στη διαμόρφωση της καλύτερης δυνατής πρότασης, η οποία θα έχει μακροπρόθεσμα οφέλη για την πόλη αλλά και για το Δήμο γενικότερα».