Κρέας στα άπορα μέλη της από την Ένωση Πολυτέκνων Καλαμάτας


Το Σωματείο  Πολυτέκνων Καλαμάτας για τις ημέρες του Πάσχα, με δικά του έξοδα, θα μοιράσει κρέας στα άπορα μέλη του.
Με απόφαση του Δ.Σ. τα κριτήρια ορίστηκαν ως εξής:
1. Εισόδημα έως 3.000 ευρώ, για μεμονωμένο άτομο.
2. Εισόδημα έως 5.000 ευρώ για ζευγάρι.
3. Εισόδημα έως 8.000 ευρώ για οικογένειες με προστατευόμενα μέλη.
4. Να μη λαμβάνουν προνοιακά επιδόματα.

Δικαιολογητικά
1. Εκκαθαριστικό Εφορίας τελευταίου έτους
2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης για όσους έχουν προστατευόμενα μέλη
3. Βιβλιάριο πολυτέκνων θεωρημένο.
Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών έως 31 Μαρτίου.
Προσοχή. Μετά την παραπάνω ημερομηνία, κανένα δικαιολογητικό δε θα παραλαμβάνεται.