Στο Κάστρο Καλαμάτας το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Μαΐου


Στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων της για το 2017 η Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας (Τμήμα Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Αρχαιοτήτων, Μνημείων, Αρχαιογνωστικής Έρευνας και Μουσείων) θα πραγματοποιήσει το Μάιο στο Κάστρο Καλαμάτας το εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο «Και στην κορφή… το κάστρο!».
Σκοπός είναι να έρθουν τα παιδιά σε επαφή με το χώρο του Κάστρου Καλαμάτας, και μέσω αυτού να κατανοήσουν την αρχιτεκτονική και τη λειτουργία ενός μεσαιωνικού κάστρου (ορολογία των επιμέρους τμημάτων του). Παράλληλα, θα αναδειχθεί η διαχρονική σημασία της αρχιτεκτονικής και της οχυρωματικής λειτουργίας των κάστρων γενικά, μέσα από την αναφορά σε αντίστοιχα κάστρα και οχυρά της Μεσσηνίας.
Το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα υλοποιηθεί για πρώτη φορά και απευθύνεται μόνο σε μαθητές της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Α΄ και Β΄ Γυμνασίου). Θα πραγματοποιηθεί μόνο κατά την περίοδο του Μαΐου, και μία φορά την εβδομάδα (ημέρα Τρίτη, διάρκεια προγράμματος: 2 ώρες περίπου).
Για περισσότερες πληροφορίες και τον προγραμματισμό επισκέψεων, κατόπιν συνεννόησης, οι εκπαιδευτικοί που ενδιαφέρονται μπορούν να επικοινωνήσουν με την ΕΦ.Α. Μεσσηνίας στα εξής τηλέφωνα: 27210-22534 και 26770 (Ιωάννα Γρηγοροπούλου και Κων/να Γερολύμου).