Σχόλιο για τις αναπλάσεις


Οι Αστικές Αναπλάσεις στη χώρα μας (η Καλαμάτα δεν αποτελεί εξαίρεση) είναι συνυφασμένες συνήθως με τις πλακοστρώσεις των υπαρχόντων  κοινόχρηστων χώρων, κυρίως πλατειών και πεζοδρομίων, ή την επέκτασή τους πάλι με πλακοστρώσεις. Στην υπόλοιπη Ευρώπη η έννοια της Αστικής Ανάπλασης σε μία Βιώσιμη Πόλη προσλαμβάνει εντελώς διαφορετικά χαρακτηριστικά, καθώς συνδυάζει τη χρηστικότητα με τη βελτίωση των τοπικών περιβαλλοντικών παραμέτρων.  
Στην επισυναπτόμενη φωτογραφία φαίνεται η ανάπλαση μιας πλατείας στην περιοχή Hammarby Sjostad της Στοκχόλμης με τα ίδια ακριβώς χαρακτηριστικά (είναι εντυπωσιακή η ομοιότητα) της κεντρικής πλατείας της Καλαμάτας. Οι διαφορές ως προς τη φιλοσοφία της ανάπλασης είναι τεράστιες, παρά το γεγονός  ότι η Στοκχόλμη δεν έχει την ηλιοφάνεια της Καλαμάτας. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η ανάπλαση αυτή έγινε στο πλαίσιο του Σχεδίου για τη Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη της περιοχής.       
Βασίλης Κοσμόπουλος 
Πολιτικός μηχανικός, πρώην δημοτικός σύμβουλος