Τμήματα Χημειοθεραπειών και Ακτινοθεραπευτικού σχεδιάζει ο Γ. Μπέζος στο Νοσοκομείο Καλαμάτας

Τμήματα Χημειοθεραπειών και Ακτινοθεραπευτικού σχεδιάζει ο Γ. Μπέζος στο Νοσοκομείο Καλαμάτας

Η λειτουργία ενός οργανωμένου Τμήματος Χημειοθεραπειών, με τελική κατάληξη τη δημιουργία και λειτουργία Ακτινοθεραπευτικού Τμήματος, που θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες ακτινοθεραπείας του καρκίνου για όλη την Περιφέρεια Πελοποννήσου, είναι στα σχέδια του διοικητή του Νοσοκομείου Καλαμάτας, Γιώργου Καλαμάτας.