Τρόπους για να… γλιτώσουν τον ΕΦΚΑ αναζητούν οι ασφαλισμένοι


Παρότι διανύουμε τον τρίτο μήνα εφαρμογής των εφαρμοστικών διατάξεων του νέου ασφαλιστικού νόμου 4387/2016 (ΕΦΚΑ), οι ασάφειες, οι απορίες και τα αναπάντητα ερωτήματα είναι αρκετά.
Το υπουργείο Εργασίας φαίνεται να καταβάλλει προσπάθειες να επιλύσει τα θέματα που ανακύπτουν, αλλά πιάστηκε απροετοίμαστο. Χάθηκε δε πολύτιμος χρόνος, αφού το β’ εξάμηνο του 2016 δεν έγινε καταγραφή των προβλημάτων με συζήτηση με τους αρμόδιους φορείς των ασφαλισμένων, ώστε να βγουν εγκαίρως οι διευκρινιστικές εγκύκλιοι.
Σε μια προσπάθεια, λοιπόν να μετριάσουμε τη σύγχυση, αλλά και να βοηθήσουμε τους ασφαλισμένους του ΕΦΚΑ, ο οικονομολόγος Κώστας Κρανιώτης μάς μιλά για κάποιες ειδικές περιπτώσεις και δίνει απαντήσεις σε ερωτήματα που απασχολούν τους ασφαλισμένους.
 
Ποιοι υπάγονται
Καταρχάς, ο κ. Κρανιώτης διευκρίνισε ότι στην ασφάλιση του ΕΦΚΑ υπάγονται:
 
-Αμειβόμενο μέλος Δ.Σ. χωρίς συμμετοχή στο κεφάλαιο της εταιρείας
Δεν έχει ασφαλιστικές εισφορές από το ΕΦΚΑ, επειδή όμως λαμβάνει μισθό έχει υποχρέωση ασφάλισης ως μισθωτός με ποσοστό 12,72% για τον ασφαλισμένο και 21,38% για τον εργοδότη , συνολικά 34,10%.
 
-Αμειβόμενο μέλος Δ.Σ. με συμμετοχή στο κεφάλαιο της εταιρείας άνω του 3%
Ως μισθωτός έχει υποχρέωση ασφάλισης 34,10%, ενώ για τα μερίσματα που προκύπτουν από τη διανομή κερδών έχει υποχρέωση ασφάλισης στον ΕΦΚΑ με ποσοστό 26,95%.
Κατά πάσα πιθανότητα, σε περίπτωση που έχουμε και τα δύο αυτά συναθροίζονται και προκύπτει υποχρέωση ασφάλισης στο συνολικό ποσό με συντελεστή 26,95%. Αναμένονται διευκρινίσεις. Το ανώτατο, πάντως, μηνιαίο ασφαλιστέο εισόδημα που προκύπτει είναι 5.860 ευρώ.
 
-Μη αμειβόμενο μέλος Δ.Σ. και μέτοχος άνω του 3%
Προκύπτουν ασφαλιστικές εισφορές από τα διανεμόμενα κέρδη της επιχείρησης με συντελεστή 26,95%. Το ανώτατο μηνιαίο ασφαλιστέο εισόδημα που προκύπτει είναι 5.860 ευρώ και η κατώτατη μηνιαία ασφαλιστική εισφορά είναι 167,95 ευρώ.
 
-Εταίροι και διαχειριστές ΕΠΕ
Προκύπτουν ασφαλιστικές εισφορές από τα διανεμόμενα κέρδη της επιχείρησης με συντελεστή 26,95%. Το ανώτατο μηνιαίο ασφαλιστικό εισόδημα που προκύπτει είναι 5.860 ευρώ και η κατώτατη μηνιαία ασφαλιστική εισφορά είναι 167,95 ευρώ. Αδιευκρίνιστη παραμένει κι εδώ η αντιμετώπιση εταίρου που λαμβάνει και αμοιβές διαχείρισης, το πιο πιθανό σενάριο είναι να συναθροίζονται και τα δύο εισοδήματα και να προκύπτουν εισφορές με βάση το συντελεστή 26,95%.
 
-Εταίροι ΙΚΕ
Προκύπτουν ασφαλιστικές εισφορές στο διαχειριστή της επιχείρησης με συντελεστή 26,95%. Το ανώτατο μηνιαίο ασφαλιστέο εισόδημα που προκύπτει είναι 5.860 ευρώ και η κατώτατη μηνιαία ασφαλιστική εισφορά 167,95 ευρώ.
Οι εταίροι της ΙΚΕ, εφόσον δεν είναι μονοπρόσωπη, δεν έχουν υποχρέωση καταβολής ασφαλιστικών εισφορών.
 
-Εταίροι Ο.Ε. – Ε.Ε
Προκύπτουν ασφαλιστικές εισφορές από τα διανεμόμενα κέρδη της επιχείρησης με συντελεστή 26,95%. Το ανώτατο μηνιαίο ασφαλιστέο εισόδημα που προκύπτει είναι 5.860 ευρώ και η κατώτατη μηνιαία ασφαλιστική εισφορά 167,95 ευρώ.
 
-Συνταξιούχοι
Όσοι αποκτούν ασφαλιστέα ιδιότητα μετά τις 12/05/2016, θα δουν να περικόπτονται οι κύριες και οι επικουρικές συντάξεις τους κατά ποσοστό 60%, η σύνταξη βέβαια επανέρχεται σε περίπτωση διακοπής της ασφαλιστικής ιδιότητας. Για όσους είχαν ήδη αποκτήσει ασφαλιστέα ιδιότητα πριν από τις 12/05/2016, δεν τίθεται θέμα περικοπής της σύνταξής τους. Αδιευκρίνιστο παραμένει το θέμα συνταξιούχου ο οποίος αποκτά ασφαλιστέα ιδιότητα ως αμειβόμενο μέλος Δ.Σ. Κατά πάσα πιθανότητα βρεθεί κι αυτός αντιμέτωπος με το θέμα περικοπής της σύνταξής του.
 
-Απόδειξη επαγγελματικής δαπάνης
Όσον αφορά στους ελευθέρους επαγγελματίες, σε αυτούς για τον καθορισμό του εισοδήματος με βάση το οποίο θα προκύψουν οι ασφαλιστικές τους εισφορές προστίθεται και η απόδειξη επαγγελματικής δαπάνης. Αδιευκρίνιστο, όμως, κι εδώ παραμένει το αν θα προκύψει υποχρέωση ασφάλισης σε πρόσωπα τα οποία δεν είναι ελεύθεροι επαγγελματίες, δεν έχουν δηλαδή μέχρι στιγμής υποχρέωση ασφάλισης, και αμείβονται με απόδειξη επαγγελματικής δαπάνης.
 
Προσπαθούν να το γλιτώσουν
«Αναμενόμενο, λοιπόν, είναι ο κάθε ασφαλισμένος, ανάλογα την περίπτωση στην οποία κατατάσσεται η ασφαλιστική του εισφορά, να προσπαθεί να βρει τρόπους να τη μειώσει ή να χρησιμοποιήσει ακόμα και άλλα αντιασφαλιστικά μέσα, προκειμένου να γλυτώσει όσο το δυνατό περισσότερα μπορεί», τόνισε ο κ. Κρανιώτης και συνέχισε: «Δεν είναι λίγες οι ατομικές επιχειρήσεις και οι ελεύθεροι επαγγελματίες οι οποίοι προτιμούν να διακόψουν την έναρξη της επαγγελματικής τους δραστηριότητας και να λειτουργήσουν χωρίς το ασφαλιστικό σύστημα. Πολλές Ο.Ε. και Ε.Ε. μετατρέπονται σε ΙΚΕ, προκειμένου να γλιτώσει ο ένας εκ των δύο εταίρων την υποχρέωση ασφάλισης στον ΕΦΚΑ. Μέλη Δ.Σ. που ταυτόχρονα είναι και μέτοχοι με ποσοστό συμμετοχής στο κεφάλαιο της εταιρείας άνω του 3%, αναγκάζονται να αποχωριστούν τη μία από της δύο ιδιότητές τους. Άτομα τα οποία είχαν συμπληρώσει όλες τις απαραίτητες προϋποθέσεις προκειμένου να συνταξιοδοτηθούν και παρόλα αυτά εργάζονταν, τώρα προτιμούν να βγουν στη σύνταξη και να πληρώνονται από το κράτος, παρά να αποδίδουν τα υπέρογκα πόσα στον ΕΦΚΑ.
Το αν θα πετύχει, λοιπόν, ή όχι το νέο ασφαλιστικό σύστημα θα φανεί από τι θα εισπράξει το κράτος, γιατί εκ πρώτης όψεως δείχνει λίγο δύσκολο να επιτευχθεί ο οικονομικός στόχος του Ν4387/2016».
Β.Β.