Χιλιάδες αιτήσεις για ένα κομμάτι ψωμί…


«Μικρά τα μεροκάματα, ξεκίνησα χαράματα, μα πουθενά δεν πήγα…»
 
Ξεκινά το πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας και στη Μεσσηνία
 
 
Δουλειά «ρολογάτη» έλεγαν παλιά, εννοώντας τακτική εργασία με ωράριο, σε αντίθεση με το καθημερινό κυνήγι του μεροκάματου. Σήμερα πολλοί αναγκάζονται να συμβιβαστούν με τη δουλειά την κουπονάτη, αφού η απόρριψή της σημαίνει πέρασμα στην ανεργία. Κάλλιο κουπόνι και στο χέρι, λοιπόν, παρά μισθός κανονικός και καρτέρει.
Κάπως έτσι μπορεί να περιγραφεί το εργασιακό καθεστώς για εκατοντάδες στη Μεσσηνία που σε λίγες ημέρες πιάνουν… δουλειά μέσω του προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας. Η διαδικασία έχει ολοκληρωθεί, αυτές τις ημέρες εξετάζονται και οι τελευταίες ενστάσεις και μέχρι το πρώτο δεκαπενθήμερο του μήνα πρόκειται να ξεκινήσει το πρόγραμμα.
Σύμφωνα με πληροφορίες, το ενδιαφέρον για συμμετοχή υπήρξε τεράστιο και οι αιτήσεις στο νομό ανήλθαν σε χιλιάδες για 449 θέσεις!
Δικαίωμα συμμετοχής είχαν μόνο οι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ που ανήκουν σε μία τουλάχιστον από τις παρακάτω κατηγορίες:
-Εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς και οι σύζυγοι αυτών είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ
-Εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη μονογονεϊκών οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς
-Εγγεγραμμένοι μακροχρόνια άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ
-Άνεργοι πτυχιούχοι ΑΕΙ πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, για την κάλυψη θέσεων με βάση τα τυπικά προσόντα τους
-Εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ άνω των 29 ετών.
Ο ΟΑΕΔ καλύπτει το μισθολογικό κόστος των ωφελουμένων που θα προσληφθούν από τους Δήμους και τις ασφαλιστικές εισφορές (εργοδότη-εργαζόμενου).
Το μισθολογικό κόστος αντιστοιχεί:
-σε 19,81 ευρώ ημερησίως και όχι μεγαλύτερο από 495,25 ευρώ μηνιαίως για τους ανέργους άνω των 25 ετών και
-σε 17,27 ευρώ ημερησίως και όχι μεγαλύτερο από 431,75 ευρώ μηνιαίως για τους ανέργους κάτω των 25 ετών.
 
Οι θέσεις στη Μεσσηνία
Αναλυτικά, οι θέσεις του προγράμματος σε κάθε Δήμο της Μεσσηνίας είναι οι εξής:
 
Δήμος Δυτικής Μάνης
-9 ΥΕ Γενικών καθηκόντων
-4 ΔΕ Διοικητικού
-2 ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού
-2 ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών
-2 ΔΕ Υδραυλικών
 
Δήμος Καλαμάτας
-18 ΔΕ Βοηθοί Βρεφοκόμοι
-6 ΔΕ Βοηθοί Νοσηλευτών
-119 ΥΕ Γενικών καθηκόντων
-15 ΔΕ Διοικητικού
-3 ΤΕ Διοικητικού
-3 ΠΕ Διοικητικού – Λογιστικού
-4 ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού
-4 ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού
-16 ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
-3 ΠΕ Κοινωνικών Λειτουργών
– 4 ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών
-2 ΠΕ Κοινωνιολόγων
 
Δήμος Μεσσήνης
-2 ΔΕ Βοηθοί Βρεφοκόμοι
-2 ΔΕ Βοηθοί Νοσηλευτών
-1 ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων
-38 ΥΕ Γενικών Καθηκόντων
-1 ΠΕ Γεωπόνων
-5 ΔΕ Διοικητικού
-2 ΠΕ Διοικητικού
-1 ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού
-1 ΤΕ Δομικών Έργων
-1 ΔΕ Ηλεκτρολόγων
-1 ΠΕ Κοινωνικών Επιστημών
-1 ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών
-1 ΔΕ Μαγείρων
-1 ΤΕ Νοσηλευτών
-1 ΔΕ Οδηγός με άδεια οδήγησης Γ’ κατηγορίας
-1 ΠΕ Οικονομικού
-1 ΠΕ Πληροφορικής
-1 ΤΕ Πληροφορικής
-1 ΤΕ Τοπογράφων – Μηχανικών
-3 ΔΕ Υδραυλικών
 
 
Δήμος Οιχαλίας
-3 ΔΕ Βοηθοί Νοσηλευτών
-8 ΥΕ Γενικών Καθηκόντων
-1 ΤΕ Γεωπόνων
-4 ΔΕ Διοικητικού
-1 ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων
-1 ΤΕ Δομικών Έργων
-2 ΔΕ Ελαιοχρωματιστών
-3 ΔΕ Κλητήρων- Οδηγών (+ άδεια οδήγησης κατηγορίας Β)
-1 ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών
-1 ΤΕ Μηχανολόγος
-1 ΔΕ Οικοδόμων
-2 ΤΕ Οικονομικού
-3 ΔΕ Υδραυλικών
 
Δήμος Πύλου-Νέστορος
-3 ΔΕ Βρεφονηπιοκόμων
-34 ΥΕ Γενικών Καθηκόντων
-1 ΠΕ Γεωπόνων
-4 ΔΕ Διοικητικού
-2 ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού
-1 ΤΕ Δομικών Έργων
-2 ΔΕ Ηλεκτρολόγων
-2 ΤΕ Ηλεκτρολόγων
-1 ΔΕ Μαγείρων
-2 ΔΕ Οδηγός Λεωφορείου (με άδεια οδήγησης κατηγορίας Δ’)
-2 ΔΕ Πληροφορικής
-1 ΤΕ Πληροφορικής
-3 ΔΕ Υδραυλικών
-1 ΠΕ Χημικών
 
Δήμος Τριφυλίας
-1 ΠΕ Αρχαιολογίας
-1 ΤΕ Βιβλιοθηκονόμων
-8 ΔΕ Βοηθοί Βρεφοκόμοι
-4 ΤΕ Βρεφοκόμων
-20 ΥΕ Γενικών Καθηκόντων
-1 ΤΕ Δασολόγων – Δασοπόνων
-11 ΔΕ Διοικητικού
– 1 ΔΕ Διοικητικού – Λογιστικού
– 1 ΔΕ Διοικητικού – Οικονομικού
– 3 ΔΕ Ελαιοχρωματιστών
– 3 ΔΕ Ηλεκτρολόγων
-6 ΔΕ Ημερήσιοι Φύλακες
-1 ΔΕ Κλητήρων
-1 ΠΕ Κοινωνικών Λειτουργών
-1 ΠΕ Μηχανικοί Περιβάλλοντος
-2 ΠΕ Μουσικής
-2 ΔΕ Οικοδόμων
-1 ΤΕ Πληροφορικής
-1 ΠΕ Πληροφορικής – Μηχανικών Η/Υ
-6 ΔΕ Υδραυλικών
-2 ΠΕ Χημικών Μηχανικών 2
 
Του Αντώνη Πετρόγιαννη