Έτοιμη η πολεοδομική μελέτη Παραλίας Βέργας


Στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 9 Νοεμβρίου, ένα από τα κύρια θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι η γνωμοδότηση του Σώματος επί των ενστάσεων σχετικά με την επικαιροποίηση της πολεοδομικής μελέτης Παραλίας Βέργας.
Ο δήμαρχος έδωσε οδηγίες στην αρμόδια αντιδήμαρχο Παναγιώτα Ντίντα να γίνουν, στο συντομότερο δυνατό χρόνο, κοινωνοί της εισήγησης της Υπηρεσίας οι επικεφαλής της αντιπολίτευσης στο Δημοτικό Συμβούλιο, το ΤΕΕ, το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Βέργας και οποιοσδήποτε άλλος δείξει ενδιαφέρον.
Όπως είχε αναφέρει η αρμόδια αντιδήμαρχος, η επικαιροποίηση της μελέτης κατέστη αναγκαία μετά την ακύρωσή της από το Συμβούλιο της Επικρατείας το 2011, καθώς είχε κυρωθεί αναρμοδίως
Για την επανέγκριση της μελέτης απαιτήθηκε να συνταχθεί μελέτη οριοθέτησης ρεμάτων και μελέτη για τη γεωλογική καταλληλότητα του εδάφους. Οι μελέτες αυτές συντάχθηκαν και εγκρίθηκαν. Επίσης, έπρεπε να γίνουν και οι απαιτούμενες προσαρμογές, τις οποίες επέφεραν τα δεδομένα των δύο αυτών μελετών.
Η αντιδήμαρχος επισήμανε ότι δε θα ανοίξουν και πάλι τα ζητήματα της πολεοδομικής μελέτης, τα οποία είχαν κλείσει κατά το παρελθόν. Δικαίωμα ένστασης είχαν όσοι επηρεάζονται με τα καινούργια δεδομένα.
Οι προσαρμογές στην πολεοδομική μελέτη που ήταν αναγκαίο να γίνουν, πραγματοποιήθηκαν από τη Διεύθυνση Πολεοδομίας του Δήμου Καλαμάτας. Μέσω της συγκεκριμένης πολεοδομικής μελέτης εντάσσονται στο σχέδιο 1.400 στρέμματα στην Παραλία Βέργας.
Α.Π.