Ταυτότητα υδάτων κολύμβησης…


Με στόχο την εξασφάλιση της καλύτερης ποιότητας των ακτών και των υδάτων κολύμβησης η Περιφέρεια Θεσσαλίας και η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας δρομολογούν τις απαραίτητες διαδικασίες, ώστε να ενταχθεί η Θεσσαλία σε σχετικό πρόγραμμα του νέου ΕΣΠΑ 2014 – 2020. 
Η δημιουργία Ταυτοτήτων Υδάτων Κολύμβησης προβλέπεται στην Ευρωπαϊκή Οδηγία 2006/7/ΕΚ, που αφορά στη διαχείριση της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης και συνιστά μια καινοτόμο προσέγγιση που αποσκοπεί στην ενημέρωση των πολιτών και την παροχή χρήσιμων στοιχείων για τη σύγκριση και την επιλογή ακτών κολύμβησης. 
Ας το έχουν υπ’ όψιν και οι δικοί μας άμεσα ενδιαφερόμενοι, μια και το θέμα της ποιότητας τίθεται, με αφορμή διάφορα γεγονότα, συνεχώς σε αμφισβήτηση. 
Α.Π.