Νέοι τομείς και ειδικότητες σε ΕΠΑΛ της Μεσσηνίας


Νέοι τομείς και ειδικότητες  θα λειτουργήσουν στα ΕΠΑΛ της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου για τη σχολική χρονιά 2018-2019  και ειδικότερα για τη Μεσσηνία οι εξής:
-2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑ.Λ. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ, ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, υπάλληλος Αποθήκης και Συστημάτων Εφοδιασμού
-1ο  ΕΠΑ.Λ. ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ, ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, υπάλληλος Εμπορίας και Διαφήμισης.