Ξεκινά το πρώτο έργο Σύμβασης Ενεργειακής Απόδοσης στο Δήμο Μεσσήνης


Ξεκινά το πρώτο έργο Σύμβασης Ενεργειακής Απόδοσης στο Δήμο Μεσσήνης

Υπεγράφη η σύμβαση και ξεκινά το πρώτο έργο Σύμβασης Ενεργειακής Απόδοσης (ΣΕΑ) σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3855/2010 όπως ισχύει σήμερα, στην Πελοπόννησο. Πλήρες και απαιτητικό έργο με 100% αυτοχρηματοδότηση και ανάληψη ρίσκου από τον Ιδιωτικό Τομέα, ενώ η αποπληρωμή της επένδυσης θα γίνει τμηματικά στη 12ετή διάρκεια της σύμβασης με τον ανάδοχο και εφόσον επιτευχθεί το αποτέλεσμα που θα έχει δοθεί στην προσφορά του (θα ελέγχεται ανά τρίμηνο).
Η αναβάθμιση του Συστήματος Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων Χώρων (Οδοφωτισμός) του Δήμου Μεσσήνης, σε συνδυασμό με τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και του συνολικού κόστους λειτουργίας, θα επιτευχθεί με:
-την εγκατάσταση νέων Λαμπτήρων / Φωτιστικών / Προβολέων σύγχρονης τεχνολογίας, στο σύνολο της γεωγραφικής έκτασης του Δήμου.
-τη λειτουργία “Συστήματος Τηλεελέγχου – Τηλεχειρισμού & Ελέγχου Ενέργειας”, τουλάχιστον σε επίπεδο κόμβου (Pillar), στο Σύστημα Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων Χώρων, αλλά και σε επίπεδο φωτιστικού σώματος, για όσα φωτιστικά διαθέτουν αισθητήρες και αφορούν παροχή υπηρεσιών τύπου smart cities.
-σύστημα περιοδικής και επεμβατικής συντήρησης μέσω Η/Υ (μεθοδολογία καταγραφής βλαβών, ιεράρχηση, προγραμματισμός αποκατάστασης, έλεγχος αποκατάστασης, reporting  και στατιστική παρακολούθησης).
-αξιοποίηση του Συστήματος Τηλεελέγχου – Τηλεχειρισμού και ελέγχου ενέργειας, για την εγκατάσταση απαραίτητων υλικών και λογισμικού για τη λειτουργία πιλοτικής εφαρμογής Smart Cities (πολλαπλές υπηρεσίες μέσω πλατφόρμας διαχείρισης).
Ανάδοχος είναι η Ένωση Εταιρειών με την επωνυμία «Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος Ανώνυμη Εταιρεία» και «ΓΚΛΟΜΠΙΤΕΛΕΜΠΟΡΙΑ, Ανάπτυξη Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων Ανώνυμη Εταιρεία» (OTEA.E.-GLOBITEL A.Ε.)», με την 421/2018 Πράξη του Ζ΄ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ενώ εκτιμάται το έργο να έχει ολοκληρωθεί στο πρώτο οκτάμηνο του 2018.
 
Στοιχεία κατακύρωσης
α.  Εγγυημένη εξοικονόμηση 80,69% (3.325.428,07 kWh / Έτος), έναντι του 71,42% που αρχικά είχε εκτιμηθεί από το Δήμο, δεδομένο το οποίο μειώνει ακόμα περισσότερο τη δαπάνη του για κατανάλωση ενέργειας
β. Όφελος Δήμου στη 12ετία από την εξοικονόμηση ενέργειας: 1.290.253,66 ευρώ (Μέσος Όρος: 107.521,14 ευρώ / έτος) 
γ.  Μείωση αποτυπώματος: 44.105,76 τόνους CO2 (12 έτη)
δ. Μηδενισμός ετήσιων εξόδων συντήρησης, προμήθειας λαμπτήρων και φωτιστικών του Δήμου για τα επόμενα 12 χρόνια (2.261.735,98 ευρώ και Μέσο Όρο / έτος: 188.478,00 ευρώ), δεδομένου ότι το κόστος συντήρησης του όλου συστήματος περνάει στον ανάδοχο
ε. Συνολικό όφελος του Δήμου: 3.551.989,64 ευρώ (295.999,14 ευρώ / έτος).