«Στο δρόμο» το Leader για τη Μεσσηνία

«Στο δρόμο» το Leader για τη Μεσσηνία

Τα επιμέρους προγράμματα Leader (Αγροτουρισμός) 2014-2020 έχουν πλέον ξεκινήσει σε αρκετούς νομούς της χώρας.
Στην Περιφέρεια Πελοποννήσου τα προγράμματα άνοιξαν με πρώτη την «Αναπτυξιακή Πάρνωνα» και αμέσως μετά την «Αναπτυξιακή Βορείου Πελοποννήσου – ΑΝ.ΒΟ.ΠΕ. Α.Ε.».
Η Μεσσηνία ξεκινάει άμεσα την ενημέρωση προς τους επενδυτές και αναμένεται να προχωρήσει, με σχετική καθυστέρηση, στις προκηρύξεις των (ιδιωτικών έργων), έως και το Μάιο.
Υπενθυμίζεται ότι το Leader Μεσσηνίας 2014-2020 προσφέρει επενδυτικές δυνατότητες σε όλη τη Μεσσηνία (πλην Καλαμάτας) στους περισσότερους κλάδους της οικονομίας (τουρισμός, αγροδιατροφή, αγροτική μεταποίηση, παροχή υπηρεσιών, εμπόριο), με επιδότηση έως 55% και προϋπολογισμό έργων έως και 650.000 ευρώ.
 
ΜΑΣ ΠΡΟΛΑΒΕ Η ΒΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
Από τις 29/03/2019, στο πλαίσιο του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER 2014-2020 της ΟΤΔ Πάρνωνα (Αργολίδα, Αρκαδία και Λακωνία) με τίτλο: «Ανατολική Πελοπόννησος. Απόθεμα Βιόσφαιρας & Επιχειρηματικές Ζώνες Καινοτομίας» του ΠΑΑ 2014-2020, Μέτρο 19, Υπομέτρο 19.2, η Αναπτυξιακή Πάρνωνα Αναπτυξιακή Α.Ε. ΟΤΑ (Πάρνωνας Α.Ε.) καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν τα επενδυτικά τους σχέδια/ προτάσεις στην 1η Πρόσκληση παρεμβάσεων Ιδιωτικού Χαρακτήρα, στους παρακάτω τομείς:
•Προγράμματα κατάρτισης και επιμόρφωσης
•1η μεταποίηση γεωργικών προϊόντων
•2η μεταποίηση γεωργικών προϊόντων
•Μεταποίηση μη γεωργικών προϊόντων
•Εμπόριο
•Παροχή υπηρεσιών
•Τουρισμός
•Δασοκομικές τεχνολογίες
•Ανάπτυξη νέων προϊόντων.
Από 03/04/2019, στο πλαίσιο του τοπικού προγράμματος του Μέτρου 19 «Στήριξη για τοπική ανάπτυξη μέσω του LEADER ΤΑΠΤοΚ – ΠΑΑ 2014-2020», η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΒΟΡΕΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ  [ΑΝΒΟΠΕ ΑΕ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΒΟΡΕΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ (ΑΝΒΟΠΕ ΑΕ] καλεί τους ενδιαφερόμενους (υποψήφιους δικαιούχους) να υποβάλουν τις προτάσεις τους στο πλαίσιο του Υπο-Μέτρου 19.2 «Στήριξη υλοποίησης δράσεων των στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (CLLD/LEADER)».