Προσκόμματα για την ανάπτυξη του αεροδρομίου Καλαμάτας και άλλων 22 περιφερειακών

Προσκόμματα για την ανάπτυξη του αεροδρομίου Καλαμάτας και άλλων 22 περιφερειακών

Αν και σε πολιτικά ουδέτερη διατύπωση, “καρφί” στον υπουργό Υποδομών, Χρήστο Σπίρτζη, ρίχνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω της πρόσφατης έκθεσής της για τη μεταμνημονιακή εποπτεία στην Ελλάδα.
Όπως αναφέρεται, πρόσφατες νομοθετικές πρωτοβουλίες και ενέργειες σε συγκεκριμένους τομείς “φαίνεται ότι βρίσκονται σε αντιδιαστολή με το μηχανισμό συντονισμού (λεπτομερές πλαίσιο για τη διακυβέρνηση των κρατικών εταιρειών) ή επηρεάζουν την αποστολή της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας (ΕΕΣΥΠ) όσον αφορά συγκεκριμένα περιουσιακά στοιχεία που έχουν μεταφερθεί σε αυτή».
Οι δανειστές αναφέρουν ότι όποιες, τέτοιου είδους, “παρεμβάσεις” έχουν γίνει μέχρι σήμερα, όπως και ενέργειες που επηρεάζουν τα δικαιώματα της ΕΕΣΥΠ, θα πρέπει να αναιρεθούν, προκειμένου να είναι δυνατόν να εκπληρωθεί ο σκοπός του μηχανισμού συντονισμού.
Οι δανειστές αναφέρονται εμμέσως πλην σαφώς στην πρωτοβουλία του υπουργού Υποδομών, Χρήστου Σπίρτζη, όσον αφορά στην αξιοποίηση 23 περιφερειακών αεροδρομίων. “Ιδιαίτερα σχετικά με την περίπτωση των 23 περιφερειακών αεροδρομίων, οι αλληλοεπικαλύψεις θα πρέπει να αποφεύγονται στη φάση της εφαρμογής των σχεδίων αξιοποίησης των εν λόγω αεροδρομίων, καθώς τα δικαιώματα για τη χρήση και την παραχώρηση έχουν μεταφερθεί στην ΕΕΣΥΠ, βάσει του άρθρο 198 του Ν.4389/2016.
Αφορμή για τη συγκεκριμένη υπόμνηση στην έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι η απόφαση Σπίρτζη του περασμένου Ιουλίου βάσει της οποίας ανατίθεται στην εταιρεία Λάμδα η παροχή υπηρεσιών χρηματοοικονομικού συμβούλου για την υποβοήθηση της Διεύθυνσης Συγκοινωνιακών Υποδομών με σύμβαση παραχώρησης.
Το αντικείμενο της σύμβασης ύψους 119,6 χιλ. ευρώ (προ ΦΠΑ) είναι η ανάπτυξη των αεροδρομίων Αλεξανδρούπολης, Ιωαννίνων, Κοζάνης, Καστοριάς, Ν. Αγχιάλου, Καλαμάτας, Άραξου, Λήμνου, Χίου, Ικαρίας, Σκύρου, Μήλου, Νάξου, Πάρου, Σύρου, Καλύμνου, Αστυπάλαιας, Σητείας, Λέρου, Κάσου, Καρπάθου, Κυθήρων και Καστελόριζου.
Όπως έχει σημειώσει το Capital.gr, η συγκεκριμένη σύμβαση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας, δηλαδή υπερβαίνει τη θητεία της σημερινής κυβέρνησης. Επομένως, εκ των πραγμάτων, αλλά και λόγω της μεταφοράς των 23 αεροδρομίων στην ΕΕΣΥΠ, τα πορίσματα της μελέτης του χρηματοοικονομικού συμβούλου δεν αναμένεται να αξιοποιηθούν.
capital.gr/ του Δημήτρη Δελεβέγκου