Βασίλης Κοσμόπουλος για το 5G: «Πειραματόζωο» η Καλαμάτα προς όφελος ιδιωτικής εταιρείας

Βασίλης Κοσμόπουλος για το 5G: «Πειραματόζωο» η Καλαμάτα προς όφελος ιδιωτικής εταιρείας

Ο επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας στο Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμάτας, Βασίλης Κοσμόπουλος, μετά τις συνεχείς οχλήσεις του, έλαβε, τελικά, από τη Δημοτική Αρχή τα έγγραφα που ζητούσε από τα τέλη Ιουλίου για τη λειτουργία του συστήματος 5G στην Καλαμάτα.
Σύμφωνα με αυτά, όπως αποφαίνεται στην ανακοίνωση που ακολουθεί, η πόλη χρησιμοποιείται ως “πειραματόζωο” για τη διαφήμιση μιας ιδιωτικής εταιρείας κινητής τηλεφωνίας, χωρίς επί της ουσίας να έχει κανένα όφελος. Τουναντίον, θέτει και σε κίνδυνο την υγεία των πολιτών του, σύμφωνα με τις απόψεις αρκετών επιστημόνων.
Ακολουθεί η ανακοίνωση του κ. Κοσμόπουλου και της δημοτικής παράταξης “Καλαμάτα Μπροστά”:
«Παρακολουθούμε με ιδιαίτερη προσοχή και σκεπτικισμό την πιλοτική εγκατάσταση τεχνολογίας 5G στην πόλη μας χωρίς να δαιμονοποιούμε τις νέες τεχνολογίες, των οποίων άλλωστε είμαστε θιασώτες. Γι’ αυτό με συνέντευξή μας στις 26 Ιουλίου 2019 και με δελτίο Τύπου επί δημαρχοντίας κ. Νίκα, αλλά και με ερώτησή μας στο Δημοτικό Συμβούλιο, τονίσαμε την ανάγκη να δημοσιοποιηθούν:
1. Η απόφαση της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών (η οποιουδήποτε άλλου υπεύθυνου κρατικού φορέα) η οποία επιτρέπει στη WIND τη χρησιμοποίηση της τεχνολογίας 5G και την πιλοτική της εγκατάσταση στην Καλαμάτα, και
2. Η σύμβαση την οποία υπέγραψε ο Δήμος με την εταιρεία για να εκτιμήσουμε τα άμεσα χειροπιαστά οφέλη του από αυτή τη συμφωνία.
Ο κατά τα άλλα λαλίστατος πρώην δήμαρχος απαξίωσε να μας απαντήσει, σε αντίθεση με το νέο δήμαρχο, ο οποίος μας έδωσε αντίγραφο τόσο του συμφωνητικού συνεργασίας –προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Γενικής Γραμματείας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων του υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης (ΥΨΗΠΤΕ/ΓΓΤΤ) και του Δήμου Καλαμάτας όσο και του συμφωνητικού συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Καλαμάτας και της WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕΒΕ.
Σύμφωνα με το πρώτο συμφωνητικό, που υπεγράφη στις 6/9/2019 και έχει διάρκεια δύο ετών:
•Επιτρέπεται η προετοιμασία και υλοποίηση δωρεάν εγκατάστασης πιλοτικού δικτύου 5G στην Καλαμάτα, που θα αποτελέσει την αφετηρία για τη μετέπειτα σταδιακή μετατροπή της σε μία πρότυπη πόλη 5G-Ready
•Το ΥΨΗΠΤΕ/ΓΓΤΤ αναλαμβάνει το συντονισμό των ενεργειών που θα απαιτηθούν για την υλοποίηση του πιλοτικού έργου (π.χ. αδειοδοτήσεις, δωρεάν διάθεση συχνοτήτων στους παρόχους στο πλαίσιο του έργου)
•Ο Δήμος Καλαμάτας αναλαμβάνει την υποχρέωση να παραχωρήσει δωρεάν τη χρήση δημοτικών κτιρίων ή και υπαιθρίων δημοτικών χώρων, την αδειοδότηση των εργασιών εγκατάστασης, τη διάθεση ηλεκτρικού ρεύματος και την εποπτεία του προγράμματος, και τέλος
•Οι συμβαλλόμενοι θα αναζητήσουν από κοινού πηγές πιθανής χρηματοδότησης του έργου συμβάλλοντας κατά την κρίση τους και με ίδια μέσα για την κάλυψη μέρους του κόστους υλοποίησης.
Σύμφωνα τώρα με το Συμφωνητικό Συνεργασίας με τη WIND:
•Ο Δήμος δεσμεύεται να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να παρασχεθούν στην εταιρεία δωρεάν κάθε απαιτούμενη συνδρομή, υποδομή και διευκόλυνση, όπως ενδεικτικά κτήρια και χώροι εγκατάστασης του απαραίτητου εξοπλισμού, σύνδεση στο δίκτυο ενέργειας, υπό την προϋπόθεση ότι δε διαταράσσεται η εύρυθμη λειτουργία του.
•Στην περίπτωση της πιθανής χρηματοδότησης του πιλοτικού προγράμματος, σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται από τη σύμβαση με το υπουργείο, ο Δήμος θα συμπεριλάβει και τη WIND ως δικαιούχο χρηματοδότησης, ιδιαίτερα για τον εξοπλισμό που θα εγκατασταθεί σε χώρους εκτός των σταθμών βάσης της, εφόσον δεν απαγορεύεται από τους όρους χρηματοδότησης.
•Η υλοποίηση της δράσης πιλοτικού 5G γίνεται σε τρία στάδια, με την προεργασία να έχει ολοκληρωθεί στις 28/02/2019, την υλοποίηση στις 31/07/2019 και τη δράση να ολοκληρώνεται στις 30/11/2019, προκειμένου οι συμβαλλόμενοι να θέσουν σε πιλοτική λειτουργία το δίκτυο και την παροχή υπηρεσιών που θα έχουν επιλεγεί, εντός του Δεκεμβρίου 2019, οπότε λήγει η διάρκεια της σύμβασης.
 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΑ
1. Εγκαταστάθηκε το πιλοτικό 5G στα σημεία που επιθυμούσε η WIND για τις δικές της δοκιμές, χωρίς να γνωρίζουμε εάν έχει τις απαραίτητες αδειοδοτήσεις και χωρίς να υλοποιηθούν κάποιες άλλες υπηρεσίες που έχει τη θεωρητική δυνατότητα να παρέχει το δίκτυο, καθώς φαίνεται να μην έχει εξευρεθεί η αναγκαία χρηματοδότηση.
2. Η WIND δεν εγγυάται (σύμφωνα με το συμφωνητικό) την επιτυχή ολοκλήρωση της δράσης του πιλοτικού προγράμματος ούτε την άρτια και ορθή λειτουργία των υπηρεσιών 5G που θα επιλεγούν για την υλοποίηση της δράσης.

ΚΑΤΑ ΣΥΝΕΠΕΙΑ
ο Δήμος Καλαμάτας ουσιαστικά χρησιμοποιήθηκε πειραματικά για τη διαφήμιση της WIND ως πρωτοπόρου στην τεχνολογία 5G και ενώ παρείχε σειρά προνομιακών διευκολύνσεων στην εταιρεία, θέτοντας σε πιθανή δοκιμασία, σύμφωνα με αρκετούς επιστήμονες, την υγεία των δημοτών του, δεν απεκόμισε κάποιο ουσιαστικό άμεσο όφελος (π.χ. δωρεάν WiFi σε δημοτικές υπηρεσίες, δημοτικά κτίρια, εκπαιδευτικά ιδρύματα).
Η όποια μνημόνευση της πόλης στη διαφημιστική καμπάνια της WIND και οι μικρές χορηγίες, με παράλληλη διαφήμιση σε πολιτιστικές εκδηλώσεις, δε νομίζουμε ότι είναι άξιες αναφοράς”.
Α.Π.

Tags: