Διαγωνισμοί εκτός ΑΣΕΠ στα ΚΔΑΠ της «Φάρις»

Διαγωνισμοί εκτός ΑΣΕΠ στα ΚΔΑΠ της «Φάρις»

73.000 ευρώ (!) για τον καθαρισμό πέντε κτηρίων

Στο Δήμο Καλαμάτας ισχύει το εξής παράδοξο: υπάρχουν δύο δομές Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ). Η μία ανήκει στο Δήμο και η άλλη στη «Φάρις»!

Σε πρόσφατη παρατήρηση του επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας, Βασίλη Κοσμόπουλου, γιατί δεν υπάρχει ένας φορέας, αφού το έργο είναι κοινό, έλαβε μια απάντηση που έμοιαζε με τους… χρησμούς της Πυθίας. Έχει δίκιο, το ζήτημα θα εξεταστεί.

Για να λειτουργήσει η περίεργη απόφαση υπήρξε και τροποποίηση του Κανονισμού Λειτουργίας των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης. Έτσι, οι σχολικές μονάδες του 8ου Δημοτικού, του 9ου, του 10ου, του 14ου και του Δημοτικού Σχολείου Βέργας πέρασαν στην εποπτεία της “Φάρις”.

Στην τροποποίηση του Κανονισμού, σε ό,τι αφορά το προσωπικό και ειδικά αυτό στην καθαριότητα, αναφέρονται τα εξής: Ένα άτομο για κάθε Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών. Το προσωπικό καθαριότητας- βοηθητικών εργασιών εκτελεί τις εργασίες καθαριότητας και συντήρησης των εσωτερικών, εξωτερικών χώρων, καθώς και κάθε άλλη βοηθητική εργασία που του ανατίθεται από τον υπεύθυνο του Κέντρου.

Στις 19 Δεκεμβρίου 2019 η Κοινωφελής Επιχείρηση προχώρησε σε διακήρυξη διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας στα πέντε ΚΔΑΠ για την κάλυψη των αναγκών του 2020. Ο διαγωνισμός ήταν προϋπολογισμού 74.400,00 ευρώ με ΦΠΑ για χρονική διάρκεια επτά μηνών. Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό έπρεπε να προσκομίσουν ορισμένα συγκεκριμένα δικαιολογητικά, αλλά πουθενά δεν υπήρχε η λέξη ΑΣΕΠ, κάτι που προβλέφθηκε στα ΚΔΑΠ του Δήμου Καλαμάτας!

Μάλιστα, ενώ ο κανονισμός αναφέρει ένα άτομο στην καθαριότητα, στο διαγωνισμό ζητούνταν έξι άτομα ως βοηθητικό προσωπικό και έξι ως γενικών καθηκόντων. Σύνολο δώδεκα άτομα για πέντε κτήρια!

Καταληκτική ημερομηνία παράδοσης των προσφορών ήταν η 30ή Δεκεμβρίου 2019 και η Επιτροπή άνοιξε τις προσφορές στις 31 Δεκεμβρίου, δηλαδή την επομένη. Στο διαγωνισμό συμμετείχε μία (1) εταιρεία που πρόσφερε συνολικά 73.160 ευρώ και μειοδότησε.

Τα ερωτήματα, φυσικά, που έρχονται στην επιφάνεια είναι πολλά. Γιατί έγινε διαγωνισμός χωρίς να υπάρχει ΑΣΕΠ, γιατί δώδεκα άτομα για πέντε κτίρια τη στιγμή που ο κανονισμός αναφέρεται σε ένα (1) άτομο για κάθε κτήριο, αλλά και πώς είναι δυνατό ιδιώτης να συμμετέχει σε μια δημόσια εκπαιδευτική- παιδική δομή χωρίς να υπάρχει έλεγχος από το Δήμο, γιατί την προηγούμενη χρονιά όλα έγιναν διαφορετικά, αλλά και γιατί εξακολουθεί να υπερισχύει η λογική των δύο δομών στα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης;

Ως απάντηση στα παραπάνω θα χρησιμοποιήσουμε την άποψη ενός επαγγελματία στο χώρο παροχής υπηρεσιών: “Προσωπικά, με δώδεκα (12) άτομα θα καθάριζα ξενοδοχείο 5 αστέρων και 140 δωματίων!”.

Του Αντώνη Πετρόγιαννη