Μεσσηνία: 350.000 ευρώ για δαπάνες των σχολείων

Μεσσηνία: 350.000 ευρώ για δαπάνες των σχολείων

Ξεκίνησε και φέτος η καθιερωμένη διαδικασία έκδοσης των αναγκαίων Υπουργικών Αποφάσεων για την κατανομή χρημάτων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ) των Δήμων προς κάλυψη λειτουργικών αναγκών των σχολείων.

Φέτος, υπεγράφη η πρώτη από τις τέσσερις προγραμματισμένες δόσεις που θα καταβληθούν το 2020, κάτι για το οποίο ο υπουργός Εσωτερικών, Π. Θεοδωρικάκος εξέδωσε Δελτίο Τύπου.

Τα συνολικά 28.000.000 ευρώ από τους ΚΑΠ των Δήμων κατανέμονται στους 332 Δήμους της χώρας για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών των σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Για την κατανομή του ποσού ελήφθησαν υπ’ όψιν δεδομένα του υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για τη σχολική χρονιά 2018-2019 που αφορούν  στον αριθμό των μαθητών ανά σχολική βαθμίδα, στον αριθμό των σχολείων και  στον αριθμό των τμημάτων ανά κλιματική ζώνη, ενώ συνεκτιμήθηκε και η υλοποίηση του θεσμού του σχολικού τροχονόμου.

Τα ποσά θα καταβληθούν στους δικαιούχους Δήμους με χρηματικές εντολές του υπουργείου Εσωτερικών προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.

Σύμφωνα με την απόφαση στους έξι Δήμους της Μεσσηνίας κατανέμονται τα εξής ποσά: Δυτικής Μάνης 19.540 ευρώ, Καλαμάτας 180.620 ευρώ, Μεσσήνης, 47.210 ευρώ, Οιχαλίας 20.210 ευρώ, Πύλου- Νέστορος 42.740,00 ευρώ και Τριφυλίας 52.210 ευρώ.

Α.Π.