Αξιοποίηση των κονδυλίων για έργα ζήτησε ο Θ. Βασιλόπουλος


Το βράδυ της Τρίτης πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του ιστορικού Δημαρχείου σύσκεψη με τη συμμετοχή του δημάρχου Καλαμάτας Θανάση Βασιλόπουλου, των προέδρων Δ.Σ. και των διευθυντών στα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου του Δήμου Καλαμάτας.
Αντικείμενο της σύσκεψης ήταν όλο το φάσμα λειτουργίας και δραστηριότητας των Νομικών Προσώπων του Δήμου, με έμφαση στα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα, όπως ΕΣΠΑ, Πράσινο Ταμείο, «Φιλόδημος» κ.λπ.
Ο δήμαρχος επισήμανε, μεταξύ άλλων, ότι η Δημοτική Αρχή θα κριθεί σε μεγάλο βαθμό από την απορρόφηση των κονδυλίων που αφορούν στα προγράμματα αυτά. Το συνολικό ποσόν των έργων που υπάγονται στα συγκεκριμένα προγράμματα ανέρχεται σε 40 εκατ. ευρώ περίπου, μαζί με τα έργα της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης.
Ο κ. Βασιλόπουλος κάλεσε τους αιρετούς και τους υπηρεσιακούς παράγοντες να καταβάλουν κάθε προσπάθεια για πλήρη αξιοποίηση των κονδυλίων και επιτάχυνση των διαδικασιών εκτέλεσης των έργων και, επομένως, απορρόφησης των αντίστοιχων ποσών.