Δήμος Μεσσήνης: Τοποθέτηση ενημερωτικών πινακίδων για κίνδυνο πλημμύρας σε διαβάσεις

Δήμος Μεσσήνης: Τοποθέτηση ενημερωτικών  πινακίδων για κίνδυνο πλημμύρας σε διαβάσεις

Την τοποθέτηση πινακίδων με προειδοποιητικό περιεχόμενο σε ιρλανδικές διαβάσεις ξεκίνησε ο Δήμος Μεσσήνης, προτάσσοντας την ασφάλεια των δημοτών και έχοντας ως στόχο την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού και των τοπικών Αρχών.

Ειδικότερα, το Τμήμα Συντήρησης Υποδομών και Άμεσης Επέμβασης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μεσσήνης άρχισε, παρουσία του αρμόδιου αντιδημάρχου Δημήτρη Γαλιάτσου, τη σταδιακή τοποθέτηση πινακίδων. Μέχρι στιγμής έχουν τοποθετηθεί πινακίδες σε δύο θέσεις ιρλανδικών διαβάσεων. Μία στον ποταμό Βελίκα και μία στον ποταμό Καρυά.

Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του Δήμου Μεσσήνης ως εμπλεκόμενου φορέα στη Διαχείριση Κινδύνων Πλημμύρας -σύμφωνα με τις οικονομικές δυνατότητες για το 2020- και σε συνεργασία με το Τμήμα Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, Δόμησης και Πολεοδομικών Εφαρμογών θα ακολουθήσει η σήμανση και επιπλέον θέσεων.

Σημειώνεται ότι οι ιρλανδικές διαβάσεις είναι σημεία στα οποία το οδικό δίκτυο διασταυρώνεται με υδατορέματα, κυρίως χειμαρρικής απορροής, χωρίς γέφυρα, όπου για τη διευκόλυνση της τοπικής κυκλοφορίας έχει εφαρμοστεί πρόχειρη τσιμεντόστρωση, με αυξημένο κίνδυνο παράσυρσης οχημάτων και πεζών όταν κατακλυστούν από νερά.