Δήμος Τριφυλίας: Αναπάντητα ερωτήματα για τον προϋπολογισμό του Φορέα Κοινωνικής Προστασίας


Κατά πλειοψηφία, με ερωτήματα από τον Γιάννη Κατσούλα και «ενστάσεις» από τον Θεόδωρο Αντωνόπουλο, ελήφθη χθες απόφαση στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Τριφυλίας για «Έγκριση Προϋπολογισμού, οικ. έτους 2020, του Ν.Π.Δ.Δ. “Φορέας Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης – Αθλητισμού Δήμου Τριφυλίας”».

Ο προϋπολογισμός ανέρχεται σε 1.515.386,52 ευρώ και είναι ισοσκελισμένος. Το 2019 τα διαμορφωθέντα έσοδα ήταν 1.473.478,08 ευρώ, τα βεβαιωθέντα 1.130.369,84 ευρώ και τα εκτ. εισπραχθέντα 31ης Δεκεμβρίου 1.152.646 ευρώ. Στα έξοδα του 2019 τα διαμορφωθέντα 1.473.478,08 ευρώ, τα ενταλθέντα 618.284,68 και τα εκτ. πληρ. 31ης Δεκεμβρίου 799.843,16 ευρώ. Ο Γιάννης Κατσούλας ρώτησε σχετικά με τον Κωδικό για δαπάνες αιρετών και τρίτων που ανέρχονται για το 2020 σε 71.150 ευρώ και ο άμισθος συνεργάτης του δημάρχου, Νικόλαος Κουτουβίνης, απάντησε πως μέσα σε αυτά είναι και οι αμοιβές για τα προσωπικά δεδομένα και για ορκωτούς ελεγκτές, αλλά δε γνωρίζει να απαντήσει για το σύνολο του προαναφερθέντος ποσού που ρώτησε ο κ. Κατσούλας. Ο κ. Κατσούλας τόνισε ότι έπρεπε να είναι στη συνεδρίαση κάποιος απ’ το Φορέα, η πρόεδρος ή κάποιος άλλος απ’ το Διοικητικό Συμβούλιο, για να απαντήσει και συμπλήρωσε ότι έχει ερώτημα και για άλλους Κωδικούς, όπως παροχές τρίτων με ποσό 105.651,58 ευρώ.

Παρέμβαση έκανε και ο Θεόδωρος Αντωνόπουλος, σημειώνοντας πως, όταν πηγαίνει ένα θέμα στην Οικονομική Επιτροπή, πρέπει να υπάρχει στη συνεδρίαση και κάποιος για να απαντάει.

Τελικά, κατά πλειοψηφία, μειοψηφούντος του κ. Κατσούλα, ελήφθη απόφαση στο εν λόγω θέμα.

Του Ηλία Γιαννόπουλου