«Δεν πρέπει να δίνουμε σε ανθρώπους με ηλίθιες απόψεις την ικανοποίηση της οργής μας»

«Δεν πρέπει να δίνουμε σε ανθρώπους με ηλίθιες απόψεις την ικανοποίηση της οργής μας»

Νικολά Γκομέζ Νταβίλα (1913-1994, Κολομβιανός συγγραφέας)