Διακρατικό Εργαστήρι Beacon στην Καλαμάτα

Διακρατικό Εργαστήρι Beacon στην Καλαμάτα

Τριετής δράση για το περιβάλλον

Διακρατικό Εργαστήρι με τη συμμετοχή 40 εκπροσώπων των Δήμων που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα BEACON πραγματοποιήθηκε στην Καλαμάτα, με αντικείμενο την ανταλλαγή καλών πρακτικών μεταξύ των πόλεων για την αντιμετώπιση του φαινομένου της Κλιματικής αλλαγής, με την Βιώσιμη Αστική Κινητικότητα και την παραγόμενη από Ανανεώσιμες Πηγές καθαρή ενέργεια να κυριαρχούν στην Agenda των εισηγήσεων.

FB : www.facebook.com/kotsiaris

Το πρόγραμμα BEACON – Bridging European and Local Climate Action (Γεφυρώνοντας την Ευρωπαϊκή και Τοπική Δράση για το Κλίμα), που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία για το κλίμα (EUKI) του Γερμανικού Ομοσπονδιακού Υπουργείου Περιβάλλοντος (BMU) είναι μια τριετής δράση (Απρίλιος 2018 – Μάρτιος 2021) στην οποία συμμετέχουν 34 Δήμοι από τη Βουλγαρία, την Τσέχικη Δημοκρατία, τη Γερμανία, την Ελλάδα, την Πολωνία, την Πορτογαλία και τη Ρουμανία.

FB : www.facebook.com/kotsiaris

Την έναρξη των εργασιών, κήρυξε ο αντιδήμαρχος Καλαμάτας Νίκος Μπασακίδης, ο οποίος αναφέρθηκε στις δράσεις του Δήμου, για τη χρήση καθαρών πηγές ενέργειας (Νέο Δημαρχείο, Κολυμβητήριο), την εξοικονόμηση ενέργειας, με την αντικατάσταση των λαμπτήρων του δημοτικού φωτισμού, από άλλους τεχνολογίας LED και τις επισκευές του κτηρίου της Φιλαρμονικής, καθώς και τις δράσεις για την Κινητικότητα, όπως η κατασκευή ποδηλατοδρόμων και πεζοδρόμων. Οι συμμετέχοντες περιηγήθηκαν στην πόλη με ποδήλατο, ενώ οι εργασίες του Εργαστηρίου ολοκληρώθηκαν χθες.