Πρόγραμμα Αγροτουρισμού Leader: Πότε αναμένονται τα αποτελέσματα


Τα προγράμματα LEADER Πελοποννήσου έκλεισαν μέχρι και το Σεπτέμβριο του 2019 (το LEADER Μεσσηνίας από τα τέλη Αυγούστου 2019).

Το ερώτημα που κυριαρχεί είναι: Πότε θα βγουν τα αποτελέσματα;

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Η διαδικασία, λοιπόν, έχει ως εξής:

1. Πρώτα πρώτα πρέπει να ολοκληρωθεί η διαδικασία αξιολόγησης όλων των επενδυτικών φακέλων που κατατέθηκαν, από κάθε μία Ομάδα Τοπικής Δράσης – LEADER χωριστά.

Σύμφωνα με δηλώσεις του συντονιστή του LEADER Μεσσηνίας, Ηλία Σπαρτιάνου (τέλος Ιανουαρίου), «η αξιολόγηση των προτάσεων αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος Ιανουαρίου, το πολύ μέχρι τις αρχές Φεβρουαρίου».

Σύμφωνα με δηλώσεις (από τότε) και της συντονίστριας του «LEADER Πάρνωνα», Μαρίας Μπούζιου, η αξιολόγηση θα ολοκληρωθεί έως το πολύ το τέλος Φεβρουαρίου.

2. Το επόμενο βήμα είναι η αποστολή των αξιολογήσεων από κάθε Τοπική Ομάδα Δράσης – «Ομάδα LEADER» στην Περιφέρεια Πελοποννήσου και συγκεκριμένα στην Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Πελοποννήσου. Εδώ, θα απαιτηθεί ένας τουλάχιστον μήνας για όλες τις περιοχές LEADER Πελοποννήσου, προκειμένου να ολοκληρωθεί ο προβλεπόμενος δειγματοληπτικός έλεγχος σε ποσοστό 5%, που θα δώσει το «καλώς έχει» στην αξιολόγηση κάθε περιοχής.

3. Μετά το δειγματοληπτικό έλεγχο (εάν δε διαπιστωθούν διαφορές, που θα σημάνουν σημαντική καθυστέρηση) θα δημοσιευθούν κατά περιοχή τα προσωρινά αποτελέσματα.

4. Αμέσως μετά θα δοθεί ικανό χρονικό διάστημα για την υποβολή πιθανών ενστάσεων.

5. Τέλος, όταν ολοκληρωθεί και η εξέταση των ενστάσεων, η κάθε Τοπική Ομάδα Δράσης – «Ομάδα LEADER» θα δημοσιεύσει οριστικό πίνακα αποτελεσμάτων – πίνακα τελικώς επιλεγμένων έργων.

Με βάση τα παραπάνω εκτιμάται ότι τα οριστικά αποτελέσματα δε θα ανακοινωθούν πριν το τέλος Απριλίου 2020. 

ΟΧΙ ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΕΣ – ΤΩΡΑ ΥΠΕΡΔΕΣΜΕΥΣΗ

Τα προηγούμενα προγράμματα LEADER λειτουργούσαν με επιλαχόντες, προέβλεπαν, δηλαδή, σύνταξη καταλόγου επιλαχόντων, στον οποίο έμπαιναν επενδυτές με παραδεκτές επενδυτικές προτάσεις, που όμως δεν επελέγησαν αρχικά, γιατί δεν υπήρχαν διαθέσιμα ποσά. Επενδυτές που έμεναν, τελικά, στο περίμενε…

Το τρέχον πρόγραμμα LEADER θα λειτουργήσει με υπερδέσμευση πιστώσεων.

Πώς θα λειτουργήσει αυτή η υπερδέσμευση; Κάθε Τοπική Ομάδα Δράσης – «Ομάδα LEADER» αναγκαστικά θα καταλογοποιήσει, με βαθμολογική σειρά, όλες τις παραδεκτές επενδυτικές προτάσεις της, Ακολούθως, αυτός ο πίνακας παραδεκτών προτάσεων θα υποβληθεί στο ΥΠΑΑΤ και εκείνο θα αποφασίσει για το ποσό της υπερδέσμευσης, με βάση τα διαθέσιμα κονδύλια που έχει, από το οποίο θα εξαρτηθούν οι τελικές εγκρίσεις – ο τελικός κατάλογος επιλεγμένων έργων.

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

Είναι γνωστό ότι οι προϋπολογισμοί της προκήρυξης του Leader ανά περιοχή μπορούν να ανταποκριθούν, κατά μέσο όρο, στο 30% της ζήτησης πόρων από τους επενδυτές, που υπέβαλαν επενδυτικό φάκελο.

Π.χ., στη Μεσσηνία υπεβλήθησαν 82 επενδυτικές προτάσεις συνολικού ζητούμενου προϋπολογισμού 24.344.000 ευρώ με ζητούμενη δημόσια δαπάνη (επιδότηση) 13.288.000 ευρώ, όταν η προκήρυξη του προγράμματος «LEADER Μεσσηνίας) προέβλεπε δημόσια δαπάνη (επιδοτήσεις) μόλις 3.685.000 ευρώ. Υπερκάλυψη από τη ζήτηση της αρχικά προβλεπόμενης από την προκήρυξη επιδότησης κατά 360%.

Αυτό που σχεδιάζει το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης είναι η αύξηση του προϋπολογισμού των επιμέρους προγραμμάτων Leader, με τη μεταφορά χρημάτων από άλλα παραπλήσια προγράμματα που για διαφόρους λόγους «δεν περπάτησαν».

Επιμέλεια στήλης: Παναγιώτης Ξεροβάσιλας

Νομικός/Οικονομολόγος