Πιστώσεις σε Καλαμάτα, Μεσσήνη και Τριφυλία για τους καταυλισμούς Ρομά

Πιστώσεις σε Καλαμάτα, Μεσσήνη  και Τριφυλία για τους καταυλισμούς Ρομά

Έκτακτη κατανομή ποσού 2.255.000 ευρώ σε Δήμους της χώρας, προς κάλυψη αναγκών για την αποφυγή της διάδοσης του κορωνοϊού σε οικισμούς και καταυλισμούς Ρομά, έγινε με απόφαση του γενικού διευθυντή Οικονομικών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Αναπτυξιακής Πολιτικής του Υπουργείου Εσωτερικών.

Στη Μεσσηνία για το σκοπό αυτό χρηματοδοτούνται τρεις Δήμοι, Καλαμάτας, Μεσσήνης και Τριφυλίας.  

Οι εν λόγω πιστώσεις δεν αποτελούν επιπλέον χρηματοδότηση προς την Τοπική Αυτοδιοίκηση, αλλά προέρχονται από το χρηματικό υπόλοιπο των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων των Δήμων.

Σύμφωνα με τη σχετική απόφαση, τα χρήματα προορίζονται για προμήθειες υλικού, καθώς και λοιπών υπηρεσιώνσυναφών με την  αντιμετώπιση της κατεπείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης για τη λήψη μέτρων αποφυγής και διάδοσης του κορωνοϊού σε οικισμούς και καταυλισμούς Ρομά.

Με τα συγκεκριμένα ποσά οι Δήμοι μπορούν να χρηματοδοτήσουν ενέργειες όπως:

-Ανάθεση υπηρεσιών απολύμανσης εντός και πέριξ καταυλισμών Ρομά

-Ενημέρωση με κάθε πρόσφορο μέσο των πληθυσμών Ρομά για τις επιπτώσεις του κορωνοϊού

Παροχήπόσιμου εμφιαλωμένου νερού σε καταυλισμούς, όπου απαιτείται, και κάθε άλλο προληπτικό μέτρο που κρίνει ο κάθε Δήμος για τη διαφύλαξη της δημόσιας υγείας εντός και πέριξ των καταυλισμών.  

Η απόφαση προβλέπει τη διάθεση 30.000 ευρώ στο Δήμο Καλαμάτας, 20.000 ευρώ στο Δήμο Μεσσήνης και 10.000 ευρώ στο Δήμο Τριφυλίας.

Β.Β.