Βλάβη σε τμήμα του συστήματος τηλεδιαχείρισης οδοφωτισμού της Καλαμάτας

Βλάβη σε τμήμα του συστήματος  τηλεδιαχείρισης οδοφωτισμού της Καλαμάτας

Με αφορμή προβλήματα που παρουσιάστηκαν σε τμήματα του δικτύου οδοφωτισμού της Καλαμάτας τις τελευταίες μέρες, η εταιρεία «ΠΡΩΤΕΥΣ ΑΤΕΕ» (εκ μέρους και των υπολοίπων εταιρειών που απαρτίζουν την ομάδα εγκατάστασης, αναβάθμισης και λειτουργίας του νέου συστήματος οδοφωτισμού του Δήμου), αναφέρεται με επιστολή της στο δήμαρχο στη βλάβη που προέκυψε και ζητά συγγνώμη από τους κατοίκους, τη Διοίκηση και τις υπηρεσίες του Δήμου Καλαμάτας.

Η βλάβη, όπως αναφέρεται στην επιστολή, αφορά περί τα 700 από τα 17.000 φωτιστικά σημεία της πόλης και ήδη γίνονται ενέργειες για να αντιμετωπιστεί, λόγω και των ιδιαίτερων συνθηκών που επικρατούν, αλλά και των μέτρων που εφαρμόζονται για την αντιμετώπιση του Covid-19.

Ακολουθεί η επιστολή της εταιρείας «ΠΡΩΤΕΥΣ ΑΤΕΕ» προς το δήμαρχο Καλαμάτας: “Εκ μέρους της εταιρείας μας και των υπολοίπων εταιρειών που απαρτίζουν την ομάδα εγκατάστασης, αναβάθμισης και λειτουργίας του νέου συστήματος οδοφωτισμού του Δήμου σας, θέλουμε να ζητήσουμε συγγνώμη από τους κατοίκους, τη Διοίκηση και τις Υπηρεσίες του Δήμου Καλαμάτας για την ανωμαλία που παρουσιάστηκε σε τμήματα του δικτύου οδοφωτισμού (περί των 700 σημείων από τα 17.000 φωτιστικά σημεία της πόλης) τις τελευταίες ημέρες.

Η εν λόγω βλάβη προέκυψε μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης του συστήματος ελέγχου του οδοφωτισμού και συγκεκριμένα κατά τη διάρκεια δοκιμών και τελικής παραμετροποίησης του συστήματος ελέγχου αυτού. Αφορά στους ελεγκτές των περί 700 φωτιστικών, χωρίς καμιά άλλη βλάβη στα φωτιστικά σώματα και εμποδίζει την λειτουργία τους.

Οι δοκιμές αυτές πραγματοποιούνται εξ αποστάσεως από την ισραηλινή εταιρεία JUGANU, προμηθευτή των φωτιστικών LED του νέου δικτύου. Τονίζουμε ότι η φάση της τελικής παραμετροποίησης του συστήματος ήταν προγραμματισμένη να πραγματοποιηθεί με επιτόπου επίσκεψη τεχνικών της εταιρείας JUGANU, όπως γίνεται και σε όλα τα μέρη του κόσμου στα οποία η εν λόγω εταιρεία δραστηριοποιείται, συνθήκη που όμως δεν κατέστη εφικτή λόγω των περιορισμών που έχουν επέλθει σε παγκόσμιο επίπεδο εξαιτίας της πανδημίας COVID-19.

Συγκεκριμένα, τα μέτρα τα οποία έχουν ληφθεί από τη κυβέρνηση του Ισραήλ για την αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19, όχι μόνο κατέστησαν αδύνατη την επίσκεψη και επιτόπου εργασία της τεχνικής ομάδας της εταιρείας στην Ελλάδα, αλλά επέβαλαν στην εταιρεία JUGANU να εκτελεί τις σχετικές εργασίες μέσω τηλεργασίας των υπαλλήλων της.

Το πρωτόγνωρο αυτό γεγονός οδήγησε σε παραβίαση της σχετικής διαδικασίας ελέγχου ποιότητας/προσομοίωσης της εργασίας της JUGANU και στην εμφάνιση του προβλήματος.

Δυστυχώς, οι απαγορεύσεις που ισχύουν στη χώρα μας και το Ισραήλ δεν επιτρέπουν τη μετάβαση τεχνικών της εταιρείας στην Ελλάδα για την άμεση επίλυση της προαναφερθείσας βλάβης. Κατόπιν αυτών, και προκειμένου να ελαχιστοποιήσουμε το χρόνο για την αποκατάσταση της ανωμαλίας, επιλέξαμε την άμεση αντικατάσταση εξαρτημάτων των φωτιστικών στα οποία παρουσιάστηκε το πρόβλημα ως άμεσο μέτρο αντιμετώπισης”.