Διπλασιασμός εξωτερικών χώρων ( ; )

Διπλασιασμός εξωτερικών χώρων ( ; )

Πολύ δύσκολη θα είναι η φετινή σεζόν (και ευχόμαστε μόνο αυτή) για τα καταστήματα εστίασης και στη Μεσσηνία, που- δόξα τω Θεώ- έχει αρκετά με εξωτερικούς χώρους.

Επειδή, όμως, και με αυτά τα δεδομένα τα μέτρα, όπως ήδη ανακοινώθηκαν, θα είναι αυστηρά, μήπως θα έπρεπε Δήμοι και τα Λιμενικά Ταμεία να εξετάσουν τρόπους μείωσης των δεδομένων απωλειών εσόδων στα εν λόγω καταστήματα;

Εκτός από την τήρηση των αποστάσεων μεταξύ των τραπεζιών και τον ανώτατο αριθμό καθήμενων, θα υπάρξουν και άνθρωποι που θα φοβούνται να καθίσουν σε ένα τραπέζι από το οποίο μόλις έχει σηκωθεί μια παρέα ή που είναι σχετικά μικρός ο χώρος. Θα μπορούσαν ενδεχομένως οι φορείς αυτοί να επιτρέψουν, όπου υπάρχει η δυνατότητα, τη χρήση μεγαλύτερου εξωτερικού χώρου (έως και διπλάσιου αυτού που τώρα τους έχει εγκριθεί και νοικιάζουν) με το ίδιο μίσθωμα και μόνο για την περίοδο εφαρμογής των περιορισμών.

Θα ήταν ίσως μια βοήθεια για να μπορέσουν να δουλέψουν κάπως καλύτερα.
Β.Β.