Λήψη μέτρων διασφάλισης της δημόσιας υγείας σε πληθυσμούς Ρομά

Λήψη μέτρων διασφάλισης της δημόσιας  υγείας σε πληθυσμούς Ρομά

Οδηγίες σχετικά με τη λήψη μέτρων διασφάλισης της δημόσιας υγείας σε πληθυσμούς Ρομά απέστειλε με έγγραφό της προς τις Διευθύνσεις Υγείας των 5 Περιφερειακών Ενοτήτων η Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Όπως χαρακτηριστικά επισημαίνεται στο έγγραφο, “ακολουθώντας τις οδηγίες του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας για την τήρηση των μέτρων αποφυγής μετάδοσης της νόσου, κρίνεται απαραίτητο για λόγους πρόληψης, προστασίας και διασφάλισης της Δημόσιας Υγείας να λαμβάνονται και όλα τα απαραίτητα μέτρα τήρησης κανόνων υγιεινής στις ευάλωτες πληθυσμιακές ομάδες των Ρομά.

Ως εκ τούτου, παρακαλούνται οι Διευθύνσεις Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας των Περιφερειακών Ενοτήτων (Αργολίδας, Αρκαδίας, Κορινθίας, Μεσσηνίας, Λακωνίας), σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Κοινωνικής Μέριμνας (έδρας), να εφαρμόσουν δράσεις ενημερωτικού χαρακτήρα (διανομή ενημερωτικού υλικού, ομιλίες με διαμεσολαβητές κ.ά.) για την ενημέρωση και ανάσχεση της εξάπλωσης του κορωνοϊού σε καταυλισμούς που διαβιούν πληθυσμοί Ρομά.

Επιπλέον, κατόπιν αξιολόγησης του επιπέδου διαβίωσης και υγιεινής των πληθυσμών και σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία της υγείας τους (εφαρμογή απολύμανσης, καταπολέμηση κουνουπιών, αποκομιδή απορριμμάτων, διανομή αντισηπτικών κ.τ.λ.)».

Η Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας, επίσης, έχει αποστείλει και σχετικό ενημερωτικό υλικό προς τις κατά τόπους Διευθύνσεις Υγείας.