Παρατάσεις σε οικοδομικές άδειες και αυθαίρετα λόγω κορωνοϊού

Παρατάσεις σε οικοδομικές άδειες  και αυθαίρετα λόγω κορωνοϊού

Παρατάσεις σε πολεοδομικά ζητήματα, με στόχο τη διευκόλυνση των πολιτών και των επαγγελματικών φορέων του τεχνικού κόσμου λόγω του κορωνοϊού, έδωσε το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Η σχετική διάταξη κατατέθηκε στην Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου με τίτλο «Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις».

Παρατάσεις

Ειδικότερα:

-Δίνεται παράταση έως και τις 31/12/2020 στην καταληκτική ημερομηνία ισχύος των οικοδομικών αδειών και συγκεκριμένα για τις περιπτώσεις όπου έχει περατωθεί ο φέρων οργανισμός της οικοδομής, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι όψεις και η τυχόν στέγη του κτηρίου

-Δίνεται παράταση έως τις 8/8/2020 στην προθεσμία  ηλεκτρονικής υποβολής των απαραίτητων δικαιολογητικών για δηλώσεις υπαγωγής με ημερομηνία μεταφοράς από το ν. 4014/2011 στο ν. 4178/2013 ή εξόφλησης του παραβόλου έως 31/12/2013

-Δίνεται παράταση 6 μηνών της προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών υπαγωγής αυθαίρετης κατασκευής ή αυθαίρετης αλλαγής χρήσης του άρθρου 99 του ν. 4495/2017

-Δίνεται παράταση ισχύος έως και τις 30/9/2020 για τις  προεγκρίσεις οικοδομικών αδειών, τις οικοδομικές άδειες και τις εγκρίσεις εργασιών μικρής κλίμακας, για όσες λήγουν  στο διάστημα από 1/3/2020 έως και 30/6/2020

-Παρατείνονται έως και τις 30/09/2020 οι προθεσμίες αναθεώρησης άδειας μετά από λήξη της και ειδικότερα οι προθεσμίες των 4 ετών από την ημερομηνία λήξης της άδειας και σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν κατά το χρόνο έκδοσης της πράξης αναθεώρησης. Επίσης, δίνεται παράταση ενός έτους της δυνατότητας αναθεώρησης του χρόνου ισχύος των εγκρίσεων εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας σε περίπτωση που αυτές έληγαν κατά το διάστημα από 1/3/2020 έως και 30/6/2020

-Αναστέλλονται για το χρονικό διάστημα 1/3/2020 και 30/6/2020 οι προθεσμίες των 30 ημερών για τις περιπτώσεις αυτόβουλης πραγματοποίησης κατεδάφισης – αποκατάστασης της αυθαιρεσίας από τη λήψη γνώσης της έκθεσης αυτοψίας και της προθεσμίας των 4 μηνών από τη διαπίστωση της πολεοδομικής παράβασης. Έτσι, δεν επιβάλλεται πρόστιμο διατήρησης και το πρόστιμο ανέγερσης περιορίζεται στο ελάχιστο ποσό των 200 ευρώ.

Β.Β.